Αξιολόγηση μαθημάτων και τελικές εξετάσεις


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος κατά τη χθεσινή (8.4.2020) συνεδρία της, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, έχει επικυρώσει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή της διδασκαλίας και μάθησης και αποφάσισε ομόφωνα όπως οι τελικές εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019/2020 διεξαχθούν εξ αποστάσεως ώστε η ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου να ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου 2020. Ενέκρινε ομόφωνα επίσης καθοδηγητικό πλαίσιο (πατήστε εδώ) για το σχεδιασμό εναλλακτικών εξ αποστάσεων μεθόδων αξιολόγησης κάθε μαθήματος.

Θέτουμε υπόψη της πανεπιστημιακής κοινότητας το πλαίσιο και παρακαλούμε όπως αυτό μελετηθεί προσεκτικά. Το πλαίσιο, που παρέχει την αναγκαία ευελιξία, έχει διαμορφωθεί στη βάση της διεθνούς ακαδημαϊκής πρακτικής, των εισηγήσεως του εθνικού Φορέα ΔΙΠΑΕ και αφού λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι απόψεις των εκπροσώπων των φοιτητών μας. Για οποιεσδήποτε απορίες/ερωτήματα ως προς το πλαίσιο, αποτείνεστε στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ στο vassilis.protopapas@cut.ac.cy.

Τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις 30 Απριλίου θα πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που γίνεται ώστε να ολοκληρωθούν τα μαθήματα, να καλυφθεί η ύλη και να προετοιμαστούν διδάσκοντες και φοιτητές για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση. Κάθε διδάσκων/ουσα-υπεύθυνος/η μαθήματος θα πρέπει μέχρι τις 16 Απριλίου να καταλήξει σε ό,τι αφορά τις μεθόδους εξ αποστάσεως αξιολόγησης που επιλέγει καθώς και τυχόν αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας σε σχέση με το αρχικό διάγραμμα μαθήματος που διανεμήθηκε. Όπου χρειάζονται προσαρμογές στο διάγραμμα θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση των φοιτητών και να ζητηθεί η γνώμη τους. Ο τελικός λόγος είναι στον/ην υπεύθυνο μαθήματος, που θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά για τις αποφάσεις του/της τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, με κοινοποίηση των μεθόδων αξιολόγησης και των συντελεστών βαρύτητας στους φοιτητές και στην ΥΣΦΜ (studies@cut.ac.cy)

Η ΥΣΦΜ, σε συνεργασία με το κάθε Τμήμα και με βάση τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε προγράμματος και κάθε μαθήματος, προχωρά στην ετοιμασία του προγράμματος εξετάσεων (πατήστε εδώ). Το πρόγραμμα έχει ως χρονικό ορίζοντα την περίοδο από 27 Απριλίου μέχρι και 7 Ιουνίου 2020.

Αύριο θα ανακοινωθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης διδασκόντων κατά Σχολή για τη χρήση των εργαλείων που αναφέρονται στο πλαίσιο. Επίσης, για κάθε Σχολή, τόσο για τους ακαδημαϊκούς όσο και για τους φοιτητές, θα υπάρξει χωριστή ομάδα διοικητικής υποστήριξης για τη χρήση των εργαλείων και το σχεδιασμό της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας θα δοθούν αύριο). 

Ευχαριστούμε θερμά τους προέδρους τμημάτων, τους κοσμήτορες σχολών όλα τα μέλη της συγκλήτου, άλλους ακαδημαϊκούς που με ιδέες και με επένδυση χρόνου συνέβαλαν στον γόνιμο διάλογο που οδήγησε στη σύνταξη του πλαισίου και την έγκριση του από τη σύγκλητο.

Καλή συνέχεια σε όλους πάντα με υγεία

 

Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης       

Παντελής Κελίρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων 

Πρόσφατα άρθρα

Αξιολόγηση μαθημάτων και τελικές εξετάσεις

Αξιολόγηση μαθημάτων και τελικές εξετάσεις

Ενημέρωση από Πρύτανη (Μαθήματα, Αξιολογήσεις, Εξάμηνο) - 27/03/2020

Ενημέρωση από Πρύτανη (Μαθήματα, Αξιολογήσεις, Εξάμηνο) - 27/03/2020

Εξ αποστάσεως φοίτηση - Κατάλογος όλων των μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Εξ αποστάσεως φοίτηση - Κατάλογος όλων των μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Εξ αποστάσεως φοίτηση - Κατάλογος όλων των μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος κατά τη χθεσινή (8.4.2020) συνεδρία της, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, έχει επικυρώσει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή της διδασκαλίας και μάθησης και αποφάσισε ομόφωνα όπως οι τελικές εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019/2020 διεξαχθούν εξ αποστάσεως ώστε η ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου να ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου 2020. Ενέκρινε ομόφωνα επίσης καθοδηγητικό πλαίσιο (πατήστε εδώ) για το σχεδιασμό εναλλακτικών εξ αποστάσεων μεθόδων αξιολόγησης κάθε μαθήματος.

Θέτουμε υπόψη της πανεπιστημιακής κοινότητας το πλαίσιο και παρακαλούμε όπως αυτό μελετηθεί προσεκτικά. Το πλαίσιο, που παρέχει την αναγκαία ευελιξία, έχει διαμορφωθεί στη βάση της διεθνούς ακαδημαϊκής πρακτικής, των εισηγήσεως του εθνικού Φορέα ΔΙΠΑΕ και αφού λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι απόψεις των εκπροσώπων των φοιτητών μας. Για οποιεσδήποτε απορίες/ερωτήματα ως προς το πλαίσιο, αποτείνεστε στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ στο vassilis.protopapas@cut.ac.cy.

Τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις 30 Απριλίου θα πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που γίνεται ώστε να ολοκληρωθούν τα μαθήματα, να καλυφθεί η ύλη και να προετοιμαστούν διδάσκοντες και φοιτητές για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση. Κάθε διδάσκων/ουσα-υπεύθυνος/η μαθήματος θα πρέπει μέχρι τις 16 Απριλίου να καταλήξει σε ό,τι αφορά τις μεθόδους εξ αποστάσεως αξιολόγησης που επιλέγει καθώς και τυχόν αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας σε σχέση με το αρχικό διάγραμμα μαθήματος που διανεμήθηκε. Όπου χρειάζονται προσαρμογές στο διάγραμμα θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση των φοιτητών και να ζητηθεί η γνώμη τους. Ο τελικός λόγος είναι στον/ην υπεύθυνο μαθήματος, που θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά για τις αποφάσεις του/της τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, με κοινοποίηση των μεθόδων αξιολόγησης και των συντελεστών βαρύτητας στους φοιτητές και στην ΥΣΦΜ (studies@cut.ac.cy)

Η ΥΣΦΜ, σε συνεργασία με το κάθε Τμήμα και με βάση τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε προγράμματος και κάθε μαθήματος, προχωρά στην ετοιμασία του προγράμματος εξετάσεων (πατήστε εδώ). Το πρόγραμμα έχει ως χρονικό ορίζοντα την περίοδο από 27 Απριλίου μέχρι και 7 Ιουνίου 2020.

Αύριο θα ανακοινωθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης διδασκόντων κατά Σχολή για τη χρήση των εργαλείων που αναφέρονται στο πλαίσιο. Επίσης, για κάθε Σχολή, τόσο για τους ακαδημαϊκούς όσο και για τους φοιτητές, θα υπάρξει χωριστή ομάδα διοικητικής υποστήριξης για τη χρήση των εργαλείων και το σχεδιασμό της εξ αποστάσεως αξιολόγησης (αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας θα δοθούν αύριο). 

Ευχαριστούμε θερμά τους προέδρους τμημάτων, τους κοσμήτορες σχολών όλα τα μέλη της συγκλήτου, άλλους ακαδημαϊκούς που με ιδέες και με επένδυση χρόνου συνέβαλαν στον γόνιμο διάλογο που οδήγησε στη σύνταξη του πλαισίου και την έγκριση του από τη σύγκλητο.

Καλή συνέχεια σε όλους πάντα με υγεία

 

Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρύτανης       

Παντελής Κελίρης, Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων