Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

H ΥΣΦΜ ανακοινώνει το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (πατήστε εδώ). Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε σύμφωνα με το καθοδηγητικό πλαίσιο εξ αποστάσεως αξιολόγησης που καθόρισε η Σύγκλητος, σε συνεργασία με κάθε Σχολή/Τμήμα και τους διδάσκοντες.

Η περίοδος εξετάσεων αρχίζει στις 27 Απριλίου πρώτα με τα μαθήματα που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ).  Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τα μαθήματα τους κατά Σχολή. Νοείται ότι οι φοιτητές που έχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλη Σχολή και από το ΚΓ θα πρέπει να αναζητήσουν τα μαθήματα αυτά στη Σχολή και στο ΚΓ που τα προσφέρει.

Η εξεταστέα ύλη και η μέθοδος εξέτασης κάθε μαθήματος, περιλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας, έχει καθοριστεί από τους διδάσκοντες με βάση το καθοδηγητικό πλαίσιο που καθόρισε η Σύγκλητος. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα έχουν δοθεί στους φοιτητές από τους διδάσκοντες και είναι αναρτημένες στο αναθεωρημένο διάγραμμα κάθε μαθήματος στο Moodle.

Καλή Ανάσταση. Προσέχετε την υγεία σας. Καλή επιτυχία!

Πρόσφατα άρθρα

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

H ΥΣΦΜ ανακοινώνει το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (πατήστε εδώ). Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε σύμφωνα με το καθοδηγητικό πλαίσιο εξ αποστάσεως αξιολόγησης που καθόρισε η Σύγκλητος, σε συνεργασία με κάθε Σχολή/Τμήμα και τους διδάσκοντες.

Η περίοδος εξετάσεων αρχίζει στις 27 Απριλίου πρώτα με τα μαθήματα που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ).  Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τα μαθήματα τους κατά Σχολή. Νοείται ότι οι φοιτητές που έχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλη Σχολή και από το ΚΓ θα πρέπει να αναζητήσουν τα μαθήματα αυτά στη Σχολή και στο ΚΓ που τα προσφέρει.

Η εξεταστέα ύλη και η μέθοδος εξέτασης κάθε μαθήματος, περιλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας, έχει καθοριστεί από τους διδάσκοντες με βάση το καθοδηγητικό πλαίσιο που καθόρισε η Σύγκλητος. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα έχουν δοθεί στους φοιτητές από τους διδάσκοντες και είναι αναρτημένες στο αναθεωρημένο διάγραμμα κάθε μαθήματος στο Moodle.

Καλή Ανάσταση. Προσέχετε την υγεία σας. Καλή επιτυχία!