Ενημέρωση από Πρύτανη (Μαθήματα, Αξιολογήσεις, Εξάμηνο) - 27/03/2020


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις

Αγαπητές/οί Φοιτήτριες/τές, Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω αναφορικά με την έως τώρα πορεία διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών και ορισμένες πτυχές των τρόπων αξιολόγησης της απόδοσης σας στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

Για τα θέματα αυτά, είχα τις τελευταίες μέρες πολλές και εκτενείς συζητήσεις, μέσω τηλεδιασκέψεων, με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Σπουδών. Στον διάλογο που αναπτύξαμε συμμετείχαν και εκπρόσωποι φοιτητών μας και η συνεισφορά όλων ήταν ιδιαιτέρως θετική και εποικοδομητική. 

Το σύνολο των μαθημάτων μας σε όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρεται εξ αποστάσεως, στη βάση της προετοιμασίας που έγινε από Σχολές, Τμήματα, Διδάσκοντες και Υπηρεσίες.  Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου υπήρχαν οι όποιες δυσκολίες έχουν εντοπιστεί λύσεις.

Η προσαρμογή και ανταπόκριση όλων των συντελεστών έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων μας. Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς όλους και καλώ όλους όπως εντείνουμε την προσπάθεια τις επόμενες βδομάδες με στόχο την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, για όλα τα προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το καθορισμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο (Μάϊο 2020).

Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος, για ότι εκκρεμεί, περιλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων, θα γίνει εξ αποστάσεως. Θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Moodle και άλλα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία, με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος. Θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε Τμήμα και σε κάθε διδάσκοντα να επιλέξει από μια σειρά εναλλακτικών επιλογών μορφής αξιολόγησης, με γνώμονα τη διασφάλιση αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας. Το Πανεπιστήμιο έχει συγκροτήσει κεντρικά ομάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που είναι στη διάθεση διδασκόντων και φοιτητών.

Το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων ήδη ετοιμάζεται από την ΥΣΦΜ, σε συνεργασία με το κάθε Τμήμα και με βάση τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε προγράμματος και κάθε μαθήματος.

Αναλυτική ανακοίνωση θα εκδοθεί μετά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου που θα πραγματοποιηθεί κανονικά μέσω τηλεδιάσκεψης στις 8 Απριλίου 2020. Θα προηγηθεί συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών στις 3 Απριλίου 2020 για συζήτηση.

Για όποιες απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία σπουδών και φοιτητικής μέριμνας.

Προτρέπω όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες μας να συνεχίσουν και να εντείνουν το ενδιαφέρον και τη μελέτη τους για τα γνωστικά αντικείμενα του κάθε μαθήματος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και τον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

Καλή συνέχεια και μείνετε στο σπίτι, ασφαλείς και υγιείς.

Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρόσφατα άρθρα

Αξιολόγηση μαθημάτων και τελικές εξετάσεις

Αξιολόγηση μαθημάτων και τελικές εξετάσεις

Ενημέρωση από Πρύτανη (Μαθήματα, Αξιολογήσεις, Εξάμηνο) - 27/03/2020

Ενημέρωση από Πρύτανη (Μαθήματα, Αξιολογήσεις, Εξάμηνο) - 27/03/2020

Εξ αποστάσεως φοίτηση - Κατάλογος όλων των μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Εξ αποστάσεως φοίτηση - Κατάλογος όλων των μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Εξ αποστάσεως φοίτηση - Κατάλογος όλων των μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Αγαπητές/οί Φοιτήτριες/τές, Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω αναφορικά με την έως τώρα πορεία διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών και ορισμένες πτυχές των τρόπων αξιολόγησης της απόδοσης σας στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

Για τα θέματα αυτά, είχα τις τελευταίες μέρες πολλές και εκτενείς συζητήσεις, μέσω τηλεδιασκέψεων, με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Σπουδών. Στον διάλογο που αναπτύξαμε συμμετείχαν και εκπρόσωποι φοιτητών μας και η συνεισφορά όλων ήταν ιδιαιτέρως θετική και εποικοδομητική. 

Το σύνολο των μαθημάτων μας σε όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρεται εξ αποστάσεως, στη βάση της προετοιμασίας που έγινε από Σχολές, Τμήματα, Διδάσκοντες και Υπηρεσίες.  Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου υπήρχαν οι όποιες δυσκολίες έχουν εντοπιστεί λύσεις.

Η προσαρμογή και ανταπόκριση όλων των συντελεστών έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων μας. Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς όλους και καλώ όλους όπως εντείνουμε την προσπάθεια τις επόμενες βδομάδες με στόχο την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, για όλα τα προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το καθορισμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο (Μάϊο 2020).

Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος, για ότι εκκρεμεί, περιλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων, θα γίνει εξ αποστάσεως. Θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Moodle και άλλα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία, με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος. Θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε Τμήμα και σε κάθε διδάσκοντα να επιλέξει από μια σειρά εναλλακτικών επιλογών μορφής αξιολόγησης, με γνώμονα τη διασφάλιση αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας. Το Πανεπιστήμιο έχει συγκροτήσει κεντρικά ομάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που είναι στη διάθεση διδασκόντων και φοιτητών.

Το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων ήδη ετοιμάζεται από την ΥΣΦΜ, σε συνεργασία με το κάθε Τμήμα και με βάση τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε προγράμματος και κάθε μαθήματος.

Αναλυτική ανακοίνωση θα εκδοθεί μετά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου που θα πραγματοποιηθεί κανονικά μέσω τηλεδιάσκεψης στις 8 Απριλίου 2020. Θα προηγηθεί συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών στις 3 Απριλίου 2020 για συζήτηση.

Για όποιες απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία σπουδών και φοιτητικής μέριμνας.

Προτρέπω όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες μας να συνεχίσουν και να εντείνουν το ενδιαφέρον και τη μελέτη τους για τα γνωστικά αντικείμενα του κάθε μαθήματος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και τον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

Καλή συνέχεια και μείνετε στο σπίτι, ασφαλείς και υγιείς.

Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου