Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδική/ός Επιστήμονας

Ειδική/ός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ειδικός Επιστήμονας

Δυο (2) Θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τμημα Επιστημησ και Τεχνολογιασ Περιβαλλοντοσ

Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Κατηγορία Μεταπτυχιακού Συνεργάτη / Βοηθού Ερευνητή Α)

Τμημα Επιστημησ και Τεχνολογιασ Περιβαλλοντοσ

Καινοτόμες ενεργειακές Τεχνολογίες