Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Χημική Μηχανική, μια επιστήμη που χρησιμοποιεί τις επιστήμες της Χημείας, των Μαθηματικών, της Βιολογίας και της Μηχανικής, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προοπτικών στο σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Με την εξέλιξη των τεχνολογιών και την αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, οι χημικοί μηχανικοί βρίσκονται στο επίκεντρο κρίσιμων ερευνητικών και εφαρμοσμένων προσπαθειών.

Από τη βιομηχανική παραγωγή, την πετροχημική βιομηχανία, την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη βιομηχανία τροφίμων μέχρι τη φαρμακευτική τεχνολογία και την ανάπτυξη νέων υλικών, οι προοπτικές της χημικής μηχανικής φαίνονται ατελείωτες. Η δυνατότητα προσφοράς λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη για καθαρή ενέργεια και η βιωσιμότητα καθιστούν τη χημική μηχανική έναν τομέα με σημαντικές προκλήσεις, αλλά και εξαιρετικές ευκαιρίες για το μέλλον.

Πέρα από την παραδοσιακή εργασία στη βιομηχανία, οι επαγγελματίες του κλάδου της Χημικής Μηχανικής διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος, και η διαχείριση πόρων. Σημαντικό μέρος της συνεισφοράς τους περιλαμβάνει την εκπόνηση και σχεδιασμό εξειδικευμένων μελετών για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων σε προκλήσεις που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της ασφάλειας και υγιεινής εργασίας. Με την εφαρμογή αυτών των γνώσεων, οι χημικοί μηχανικοί ενισχύουν τη βιωσιμότητα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει από το Σεπτέμβριο του 2017 το μοναδικό πτυχίο στη Χημική Μηχανική στην Κύπρο.

Η Χημική Μηχανική περιλαμβάνει την επιστήμη και την τεχνολογία που σχετίζεται με την παραγωγή προϊόντων με τρόπο ασφαλή, βιώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικό. Οι Χημικοί Μηχανικοί σχεδιάζουν μεθόδους και διεργασίες για την παραγωγή της ποικιλίας των προϊόντων που χρειάζεται η σύγχρονη κοινωνία.

Το πτυχίο Χημικού Μηχανικού  προσφέρει ένα γενικό  πυρήνα γνώσης από τον οποίο ο μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και ειδικευμένους τομείς όπως η μηχανική των ρευστών, μεταφορά θερμότητας και μάζας, βιοτεχνολογία, τεχνολογίες ανόρυξης και ανάπτυξης πετροχημικών και υδρογονανθράκων, και σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων. Παράλληλα κλασικές επιστήμες όπως η βιολογία, η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά είναι η βάση εφαρμογών που περιλαμβάνονται στον τομέα της χημικής μηχανικής.  Οι Χημικοί Μηχανικοί είναι από τους πιο κατάλληλα εφοδιασμένους για να αντιμετωπίσουν τα τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Τέτοια είναι οι πηγές ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση τους, η παροχή τροφής και νερού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως επίσης και θέματα σχετιζόμενα με την φαρμακευτική βιομηχανία τη βιοτεχνολογία και την υγεία γενικότερα.

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Χημική Μηχανική, μια επιστήμη που χρησιμοποιεί τις επιστήμες της Χημείας, των Μαθηματικών, της Βιολογίας και της Μηχανικής, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προοπτικών στο σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Με την εξέλιξη των τεχνολογιών και την αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, οι χημικοί μηχανικοί βρίσκονται στο επίκεντρο κρίσιμων ερευνητικών και εφαρμοσμένων προσπαθειών.

Από τη βιομηχανική παραγωγή, την πετροχημική βιομηχανία, την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη βιομηχανία τροφίμων μέχρι τη φαρμακευτική τεχνολογία και την ανάπτυξη νέων υλικών, οι προοπτικές της χημικής μηχανικής φαίνονται ατελείωτες. Η δυνατότητα προσφοράς λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη για καθαρή ενέργεια και η βιωσιμότητα καθιστούν τη χημική μηχανική έναν τομέα με σημαντικές προκλήσεις, αλλά και εξαιρετικές ευκαιρίες για το μέλλον.

Πέρα από την παραδοσιακή εργασία στη βιομηχανία, οι επαγγελματίες του κλάδου της Χημικής Μηχανικής διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος, και η διαχείριση πόρων. Σημαντικό μέρος της συνεισφοράς τους περιλαμβάνει την εκπόνηση και σχεδιασμό εξειδικευμένων μελετών για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων σε προκλήσεις που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της ασφάλειας και υγιεινής εργασίας. Με την εφαρμογή αυτών των γνώσεων, οι χημικοί μηχανικοί ενισχύουν τη βιωσιμότητα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει από το Σεπτέμβριο του 2017 το μοναδικό πτυχίο στη Χημική Μηχανική στην Κύπρο.

Η Χημική Μηχανική περιλαμβάνει την επιστήμη και την τεχνολογία που σχετίζεται με την παραγωγή προϊόντων με τρόπο ασφαλή, βιώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικό. Οι Χημικοί Μηχανικοί σχεδιάζουν μεθόδους και διεργασίες για την παραγωγή της ποικιλίας των προϊόντων που χρειάζεται η σύγχρονη κοινωνία.

Το πτυχίο Χημικού Μηχανικού  προσφέρει ένα γενικό  πυρήνα γνώσης από τον οποίο ο μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και ειδικευμένους τομείς όπως η μηχανική των ρευστών, μεταφορά θερμότητας και μάζας, βιοτεχνολογία, τεχνολογίες ανόρυξης και ανάπτυξης πετροχημικών και υδρογονανθράκων, και σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων. Παράλληλα κλασικές επιστήμες όπως η βιολογία, η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά είναι η βάση εφαρμογών που περιλαμβάνονται στον τομέα της χημικής μηχανικής.  Οι Χημικοί Μηχανικοί είναι από τους πιο κατάλληλα εφοδιασμένους για να αντιμετωπίσουν τα τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Τέτοια είναι οι πηγές ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση τους, η παροχή τροφής και νερού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως επίσης και θέματα σχετιζόμενα με την φαρμακευτική βιομηχανία τη βιοτεχνολογία και την υγεία γενικότερα.