Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος όσο και στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας, λόγω του κρίσμιου ρόλου τους για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του γνωστικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών, μοναδικό του είδους που προσφέρεται σε κυπριακό πανεπιστήμιο, δομείται έτσι ώστε τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος να παρέχουν εκπαίδευση σε συμπληρωματικά αντικείμενα του τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας. Οι θεωρητικές διαλέξεις συμπληρώνονται με πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια. Ειδικά στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ποικίλα εργαστηριακά μαθήματα ενώ ταυτόχρονα εκπονούν και την πτυχιακή τους εργασία σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος όσο και στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας, λόγω του κρίσμιου ρόλου τους για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του γνωστικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών, μοναδικό του είδους που προσφέρεται σε κυπριακό πανεπιστήμιο, δομείται έτσι ώστε τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος να παρέχουν εκπαίδευση σε συμπληρωματικά αντικείμενα του τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας. Οι θεωρητικές διαλέξεις συμπληρώνονται με πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια. Ειδικά στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ποικίλα εργαστηριακά μαθήματα ενώ ταυτόχρονα εκπονούν και την πτυχιακή τους εργασία σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.