Περιγραφές Μαθημάτων - Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Υποχρεωτικό Μάθημα

HM 314 Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 101 Προχωρημένα Μαθηματικά Ι

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 102 Φυσική Ι

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 103 Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 104 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 105 Φυσική ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 202 Φυσική ΙΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 212 Ψηφιακά Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 214 Ηλεκτρονική Ι (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 231 Σήματα και Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 233 Οργάνωση Η/Υ (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 311 Συστήματα Ελέγχου (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 312 Ηλεκτρονική ΙΙ (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 316 Ηλεκτρομαγνητισμός (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 320 Συστήματα Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 441 Εισαγωγή στη Φωτονική (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 442 Συστήματα Ισχύος ΙΙ (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 446 Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 447 Προχωρημένη Ηλεκτρονική (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 449 Ιατρική Απεικόνιση (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 450 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 451 Μοντέρνες Ψηφιακές Επικοινωνίες (6 ECTS)