Περιγραφές Μαθημάτων - Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 221 Διακριτά Μαθηματικά (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 225 Λειτουργικά Συστήματα

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 323 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 324 Τεχνολογία Λογισμικού

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 325 Βάσεις Δεδομένων (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 326 Μηχανική Ιστού

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 361 Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 362 Ερευνητικές Μέθοδοι (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 464 Γραφικά Υπολογιστών (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 468 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 471 Επιστήμη Δεδομένων (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 101 Προχωρημένα Μαθηματικά I

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 104 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 231 Σήματα και Συστήματα (5 ECTS)