Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) συγχωνεύει τους τομείς της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής σε ένα ενιαίο διεπιστημονικό Τμήμα.

Το τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών τα οποία αποκλίνουν από το πρώτο κιόλας έτος φοίτησης. Οι σπουδαστές προεπιλέγουν είτε το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είτε το πρόγραμμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι στόχοι του προγράμματος ΗΜΜΗΥΠ είναι να εξυψώσουν την τεχνική ικανότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη στην Κύπρο καθώς και στην ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον, η τάση της παγκοσμιοποίησης και η θέση της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγορεύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των σπουδαστών μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί και προσοντούχοι είτε επιλέξουν να κατασταλάξουν στον επαγγελματικό τομέα, είτε αποφασίσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, ή διαμέσου προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών με άλλες χώρες.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) συγχωνεύει τους τομείς της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής σε ένα ενιαίο διεπιστημονικό Τμήμα.

Το τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών τα οποία αποκλίνουν από το πρώτο κιόλας έτος φοίτησης. Οι σπουδαστές προεπιλέγουν είτε το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είτε το πρόγραμμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι στόχοι του προγράμματος ΗΜΜΗΥΠ είναι να εξυψώσουν την τεχνική ικανότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη στην Κύπρο καθώς και στην ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον, η τάση της παγκοσμιοποίησης και η θέση της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγορεύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των σπουδαστών μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί και προσοντούχοι είτε επιλέξουν να κατασταλάξουν στον επαγγελματικό τομέα, είτε αποφασίσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, ή διαμέσου προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών με άλλες χώρες.