Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΚΕΤ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική, μέχρι στιγμής, κρατική Σχολή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, που στοχεύει στην προαγωγή, την έρευνα και την άρτια εκπαίδευση στις Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες και υποστηρίζει την εικαστική παιδεία, την καλλιτεχνική και εφαρμοσμένη έρευνα, τη δημιουργία, την καινοτομία, το design, και την εφαρμογή της θεωρίας σε πράξη στα Πολυμέσα και στη Γραφιστική Επικοινωνία, τις Καλές Τέχνες και τον Σχεδιασμό.

Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη, με άξονα τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία, η Σχολή μας στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής και αειφόρου σκέψης, της ηθικής και των αξιών που διέπουν την έρευνα και διδασκαλία των Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και στην επαγγελματική και καλλιτεχνική καταξίωση των αποφοίτων της. Παράλληλα, υποστηρίζει και τον προβληματισμό για την κοινωνική αλλαγή μέσω της συμμετοχής των αποφοίτων και ερευνητών / ερευνητριών της σε καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και στο δημόσιο διάλογο.

Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών εστιάζει στη δύναμη των τεχνών για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε ένα βιώσιμο μέλλον, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, επενδύοντας στην ενδυνάμωση της δημιουργικότητας και της αισθητικής ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων και συγκρότησης ευκαιριών. Σε συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό (2018), προωθεί την πολιτιστική συμμετοχή, την κινητικότητα των φοιτητών και φοιτητριών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των καλλιτεχνών, των σχεδιαστών και εργαζόμενων στη δημιουργική βιομηχανία. Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις για κοινωνική ανάκαμψη από τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και φιλοδοξώντας να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, παρέχει σε καλλιτέχνες, σχεδιαστές και επαγγελματίες του πολιτισμού τα εργαλεία, μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, για την σύνδεση των τεχνών και της σχεδίασης με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής και προσωπικής ανθεκτικότητας.

Η Σχολή μας απαρτίζεται από δύο Τμήματα, το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και το Τμήμα Καλών Τεχνών, στα οποία προσφέρονται προγράμματα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, συμβατικά και εξ’ αποστάσεως.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της Σχολής, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, υποστηρίζεται από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με διεθνή αναγνώριση σε ερευνητικά, σχεδιαστικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τη διδασκαλία, την καλλιτεχνική κι εφαρμοσμένη παραγωγή και την τρέχουσα επιχειρηματικότητα. Οι αίθουσες διδασκαλίας, το πρωτοποριακό makerspace, τα σχεδιαστικά, καλλιτεχνικά και ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής είναι εφοδιασμένα με άρτιο, σύγχρονο και συνεχώς αναβαθμισμένο εξοπλισμό, είναι πλαισιωμένα από εκπαιδευμένους τεχνικούς σε θέματα εφαρμογών, διαδικασιών και ασφάλειας και είναι προσβάσιμα και εκτός ωρών διδασκαλίας.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Ευριπίδης Ζαντίδης, Phd, Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΚΕΤ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική, μέχρι στιγμής, κρατική Σχολή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, που στοχεύει στην προαγωγή, την έρευνα και την άρτια εκπαίδευση στις Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες και υποστηρίζει την εικαστική παιδεία, την καλλιτεχνική και εφαρμοσμένη έρευνα, τη δημιουργία, την καινοτομία, το design, και την εφαρμογή της θεωρίας σε πράξη στα Πολυμέσα και στη Γραφιστική Επικοινωνία, τις Καλές Τέχνες και τον Σχεδιασμό.

Συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη, με άξονα τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία, η Σχολή μας στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής και αειφόρου σκέψης, της ηθικής και των αξιών που διέπουν την έρευνα και διδασκαλία των Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και στην επαγγελματική και καλλιτεχνική καταξίωση των αποφοίτων της. Παράλληλα, υποστηρίζει και τον προβληματισμό για την κοινωνική αλλαγή μέσω της συμμετοχής των αποφοίτων και ερευνητών / ερευνητριών της σε καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και στο δημόσιο διάλογο.

Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών εστιάζει στη δύναμη των τεχνών για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε ένα βιώσιμο μέλλον, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, επενδύοντας στην ενδυνάμωση της δημιουργικότητας και της αισθητικής ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων και συγκρότησης ευκαιριών. Σε συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό (2018), προωθεί την πολιτιστική συμμετοχή, την κινητικότητα των φοιτητών και φοιτητριών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των καλλιτεχνών, των σχεδιαστών και εργαζόμενων στη δημιουργική βιομηχανία. Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις για κοινωνική ανάκαμψη από τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και φιλοδοξώντας να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, παρέχει σε καλλιτέχνες, σχεδιαστές και επαγγελματίες του πολιτισμού τα εργαλεία, μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, για την σύνδεση των τεχνών και της σχεδίασης με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής και προσωπικής ανθεκτικότητας.

Η Σχολή μας απαρτίζεται από δύο Τμήματα, το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και το Τμήμα Καλών Τεχνών, στα οποία προσφέρονται προγράμματα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, συμβατικά και εξ’ αποστάσεως.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της Σχολής, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, υποστηρίζεται από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με διεθνή αναγνώριση σε ερευνητικά, σχεδιαστικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τη διδασκαλία, την καλλιτεχνική κι εφαρμοσμένη παραγωγή και την τρέχουσα επιχειρηματικότητα. Οι αίθουσες διδασκαλίας, το πρωτοποριακό makerspace, τα σχεδιαστικά, καλλιτεχνικά και ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής είναι εφοδιασμένα με άρτιο, σύγχρονο και συνεχώς αναβαθμισμένο εξοπλισμό, είναι πλαισιωμένα από εκπαιδευμένους τεχνικούς σε θέματα εφαρμογών, διαδικασιών και ασφάλειας και είναι προσβάσιμα και εκτός ωρών διδασκαλίας.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Ευριπίδης Ζαντίδης, Phd, Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών