Επιτροπή Ελέγχου

Email

melina.dionysiou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Μελίνα Διονυσίου

Πρόεδρος Επιτροπής

Email

andreas.karakatsanis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

artemis.yiordamli@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

c.papayiannis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Υποστήριξη Επιτροπής Ελέγχου

Διοικητική Υποστήριξη: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Υποστήριξη Επιτροπής Ελέγχου

Διοικητική Υποστήριξη: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου