Ο ρόλος και οι στόχοι μας

Είμαστε μια Υπηρεσία με στρατηγικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Ασκούμε τα καθήκοντά μας σε στενή συνεργασία με τις Σχολές, τα Τμήματα και γενικά τις ακαδημαϊκές οντότητες του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα έχουμε στραμμένη την ένγοια και την προσοχή μας στους φοιτητές: στις ανησυχίες, στις αναζητήσεις, στους προβληματισμούς και στα προβλήματά τους.

Παράλληλα, έχοντας την ευθύνη της ενημέρωσης υποψήφιων φοιτητών, γονιών και γενικά της κοινωνίας για τα προγράμματα σπουδών και τη φοιτητική ζωή, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και είμαστε συχνά η «βιτρίνα» του πανεπιστημίου στα μάτια όσων επιδιώκουν μια θέση φοίτησης. Ο ρόλος αυτός μας γεμίζει περηφάνεια αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

 

Σταθμοί στην πορεία μας

Βασικότεροι σταθμοί στη λειτουργία της Υπηρεσίας μας από το 2007 μέχρι σήμερα υπήρξαν:

 • Η σχετικά γρήγορη ολοκλήρωση της στελέχωσης της Υπηρεσίας.
 • Η οικοδόμηση στενής συνεργασίας με τους διαμορφωτές γνώμης στο χώρο των σχολείων δευτεροβάθμιας και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, που βοήθησε στη θετική προβολή των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου στα πρώτα δύσκολα χρόνια.
 • Η σχετικά επιτυχής διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων, παρά τη σημαντική έλλειψη αιθουσών και την εξάρτηση από μεγάλο αριθμό εξωτερικών διδασκόντων.
 • Ελλείψει ιδιόκτητων υποδομών, η εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων σε θέματα στέγασης, καφεστιατορίων, αθλητισμού και φοιτητικής ζωής.
 • Η ομαλή διαχείριση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με υποψηφίους, με την προσφορά θέσεων, με τον ακαδημαϊκό κύκλο ζωής κάθε φοιτητή, με τον έλεγχο βαθμολογιών και αποφοιτήσεων.
 • Η έγνοια και η μέριμνα για τη στήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, με πρωτοβουλίες που ανέδειξαν την κοινωνική ευαισθησία του Πανεπιστημίου.
 • Η υλοποίηση αρκετών από τους στρατηγικούς στόχους της δεκαετίας 2010-2020, με σημαντικότερο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης.
 • Η πρόσφατη εισαγωγή νέου λογισμικού προγράμματος που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν τα θέματα σπουδών και φοίτησης.

Στρατηγικοί στόχοι

 • Μέσα από τη συνεχή βελτίωση των μηχανισμών πληροφόρησης των Κύπριων υποψήφιων φοιτητών, να προσελκύουμε τους καλύτερους φοιτητές, ιδίως στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται και από άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο.
 • Να διακριθούμε ως Πανεπιστήμιο σε θέματα υπηρεσιών φοιτητικής ευημερίας και φοιτητικής ζωής, ξεπερνώντας τα κυπριακά πρότυπα και συγκρινόμενοι με σύγχρονες υπηρεσίες πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • Να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως ενός ολοκληρωμένου – καθολικού Πανεπιστημίου, που θα προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που καθορίζονται από τα όργανα διοίκησής του.

Διαρκής μας στόχος είναι να διατηρήσουμε και να εμβαθύνουμε περαιτέρω ένα ισχυρό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας, σταθερά προσανατολισμένο στην ικανοποίηση των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών: ακαδημαϊκών, φοιτητών, υποψήφιων φοιτητών και κοινωνίας.

Ο ρόλος και οι στόχοι μας

Είμαστε μια Υπηρεσία με στρατηγικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Ασκούμε τα καθήκοντά μας σε στενή συνεργασία με τις Σχολές, τα Τμήματα και γενικά τις ακαδημαϊκές οντότητες του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα έχουμε στραμμένη την ένγοια και την προσοχή μας στους φοιτητές: στις ανησυχίες, στις αναζητήσεις, στους προβληματισμούς και στα προβλήματά τους.

Παράλληλα, έχοντας την ευθύνη της ενημέρωσης υποψήφιων φοιτητών, γονιών και γενικά της κοινωνίας για τα προγράμματα σπουδών και τη φοιτητική ζωή, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και είμαστε συχνά η «βιτρίνα» του πανεπιστημίου στα μάτια όσων επιδιώκουν μια θέση φοίτησης. Ο ρόλος αυτός μας γεμίζει περηφάνεια αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

 

Σταθμοί στην πορεία μας

Βασικότεροι σταθμοί στη λειτουργία της Υπηρεσίας μας από το 2007 μέχρι σήμερα υπήρξαν:

 • Η σχετικά γρήγορη ολοκλήρωση της στελέχωσης της Υπηρεσίας.
 • Η οικοδόμηση στενής συνεργασίας με τους διαμορφωτές γνώμης στο χώρο των σχολείων δευτεροβάθμιας και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, που βοήθησε στη θετική προβολή των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου στα πρώτα δύσκολα χρόνια.
 • Η σχετικά επιτυχής διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων, παρά τη σημαντική έλλειψη αιθουσών και την εξάρτηση από μεγάλο αριθμό εξωτερικών διδασκόντων.
 • Ελλείψει ιδιόκτητων υποδομών, η εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων σε θέματα στέγασης, καφεστιατορίων, αθλητισμού και φοιτητικής ζωής.
 • Η ομαλή διαχείριση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με υποψηφίους, με την προσφορά θέσεων, με τον ακαδημαϊκό κύκλο ζωής κάθε φοιτητή, με τον έλεγχο βαθμολογιών και αποφοιτήσεων.
 • Η έγνοια και η μέριμνα για τη στήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, με πρωτοβουλίες που ανέδειξαν την κοινωνική ευαισθησία του Πανεπιστημίου.
 • Η υλοποίηση αρκετών από τους στρατηγικούς στόχους της δεκαετίας 2010-2020, με σημαντικότερο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης.
 • Η πρόσφατη εισαγωγή νέου λογισμικού προγράμματος που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν τα θέματα σπουδών και φοίτησης.

Στρατηγικοί στόχοι

 • Μέσα από τη συνεχή βελτίωση των μηχανισμών πληροφόρησης των Κύπριων υποψήφιων φοιτητών, να προσελκύουμε τους καλύτερους φοιτητές, ιδίως στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται και από άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο.
 • Να διακριθούμε ως Πανεπιστήμιο σε θέματα υπηρεσιών φοιτητικής ευημερίας και φοιτητικής ζωής, ξεπερνώντας τα κυπριακά πρότυπα και συγκρινόμενοι με σύγχρονες υπηρεσίες πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • Να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως ενός ολοκληρωμένου – καθολικού Πανεπιστημίου, που θα προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που καθορίζονται από τα όργανα διοίκησής του.

Διαρκής μας στόχος είναι να διατηρήσουμε και να εμβαθύνουμε περαιτέρω ένα ισχυρό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας, σταθερά προσανατολισμένο στην ικανοποίηση των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών: ακαδημαϊκών, φοιτητών, υποψήφιων φοιτητών και κοινωνίας.