Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας - Οι άνθρωποι

Email

vassilis.protopapas@cut.ac.cy

Phone

2500 2526

Βασίλης Πρωτοπαπάς

Προιστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Email

maria.keliri@cut.ac.cy

Phone

2500 2531

Μαρία Κελίρη-Γκαζάνη

Λειτουργός Α' (Σπουδών)

Email

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Phone

2500 2416

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός Σπουδών

Email

georgia.frangou@cut.ac.cy

Phone

+35725002411

Γεωργία Φράγκου

Λειτουργός Γραφείου Συμβουλευτικής (ΚΦΑ)

Email

evros.demosthenous@cut.ac.cy

Phone

2500 2413

Ευριπίδης Δημοσθένους

Λειτουργός Αθλητισμού

Email

elias.vasiliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2415

Ηλίας Βασιλείου

Λειτουργός Φοιτητικής Ζωής

Email

stella.theocharous@cut.ac.cy

Phone

25 002541

Στέλλα Θεοχάρους

Λειτουργός - Κοινωνική Στήριξη Φοιτητών

Email

antria.papisi@cut.ac.cy

Phone

25002453

Άντρια Παπίση

Λειτουργός Σταδιοδρομίας

Email

k.tingirides@cut.ac.cy

Phone

25002200

Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης

Γυμναστής - Προπονητής

Email

demetris.elissaiou@cut.ac.cy

Phone

25 002216 / 25 002738

Δημήτρης Ελισσαίου

Γυμναστής-Προπονητής / Γραφείο Ξένων Φοιτητών

Email

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Phone

2500 2213

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός-Γρ. Σπουδών

Email

anna.constantinou@cut.ac.cy

Phone

2500 2534

Άννα Κωνσταντίνου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός - ΚΦΑ

Email

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Phone

2500 2597

Άντρη Κυριάκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός - Γρ. Σπουδών

Email

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Phone

2500 2584

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός - Γρ. Σπουδών

Email

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2426, 2500 2684

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός - Γρ. Σπουδών

Email

elli.constantinou@cut.ac.cy

Phone

2500 2380

Έλλη Κωνσταντίνου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός - Γρ. Στέγασης & Κοινωνικής Στήριξης

Email

marisa.alonefti@cut.ac.cy

Phone

2500 2711

Μαρίζα Αλωνεύτη

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός - ΚΕΠ

Email

christiana.michail@cut.ac.cy

Phone

25002368

Χριστιάνα Μιχαήλ

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Email

meletios.meletiou@cut.ac.cy

Phone

2500 2179

Μελέτιος Μελετίου

Συντηρητής Γρ. Στέγασης

Email

loris.hadjivassiliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2179

Email

loris.hadjivassiliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2179

Email

michalis.kalafatis@cut.ac.cy

Phone

2500 2179