Θέση Ειδικής/Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας

Μια (1) Θέση Ειδικής/Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας