Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΠΟΜΗΓΕ(2)/018/2019 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) 16/09/2019 12:30
ΥΔΠ(4)/025/2018 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. ΥΔΠ(4)/025/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ» 09/09/2019 12:30
050-2019 Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών ομαδικών προγραμμάτων γυμναστικής Group Fitness Programs 30/08/2019 12:30
ΥΔΠ(3)/005/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΥΔΠ(3)/005/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 20/09/2019 12:30
ΥΔΠ(2)/004/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(2)/004/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΨΕΚΑΣΜΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 02/09/2019 12:30
011-2019 Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Σχεδιαστή στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (ΥΔΠ) του Πανεπιστημίου 26/03/2069 13:08