Γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων

Το Γραφείο ασχολείται με την διευθέτηση των πληρωμών που αφορούν την Ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.

Γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων

Το Γραφείο ασχολείται με την διευθέτηση των πληρωμών που αφορούν την Ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.

Προσωπικό Γραφείου Ερευνητικών Προγραμμάτων

Email

panayiota.mettouri@cut.ac.cy

Phone

2500 2558

Παναγιώτα Οικονομίδου Μεττουρή

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

antis.loizou@cut.ac.cy

Phone

2500 2370

Άντης Λοΐζου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

viki.nestoros@cut.ac.cy

Phone

2500 2571

Βίκη Νέστωρος

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

maria.charalambous@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Μαρία Χαραλάμπους

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

chrystalla.pistola@cut.ac.cy

Phone

2500 2389

Στάλω Πιστόλα

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

charis.christou@cut.ac.cy

Phone

2500 2506

Χάρις Χρίστου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

maria.hadjinicola@cut.ac.cy

Phone

2500 2252

Μαρία Χατζηνικόλα

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

marina.nearchou@cut.ac.cy

Phone

2500 2261

Μαρίνα Νεάρχου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός