Αποστολή και Αρμοδιότητες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 2007. Οι αποφάσεις της Πολιτείας τοποθετούσαν το Πανεπιστήμιο στο ιστορικό Κέντρο της Λεμεσού (Α’ Πόλος) και στην περιοχή του παλιού Νοσοκομείου και της Τεχνικής Σχολής (Β’ Πόλος). Με αυτό τον τρόπο το Πανεπιστήμιο και η Πόλη συνδέθηκαν  σε μια παράλληλη πορεία ανάπτυξης με αμοιβαία οφέλη. Η Πόλη υποδέχτηκε την Πανεπιστημιακή κοινότητα και η Πανεπιστημιακή κοινότητα έδωσε στην Πόλη νέα πνοή.

Η κτηριακή ανάπτυξη ενός Πανεπιστημίου στο κέντρο μιας πόλης είναι μια τεράστια πρόκληση. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (ΥΔΠ) έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του κτιριακού προγράμματος και όλων των αναγκαίων υποδομών ώστε να υποστηρίζεται η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια αυτά έχει προχωρήσει στην ανακαίνιση των ιστορικών κυβερνητικών κτηρίων που παραχωρήθηκαν από το Κράτος, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα του Πανεπιστημίου και φιλοξενούν σήμερα αίθουσες διδασκαλίας, τη Βιβλιοθήκη, και την Πρυτανεία Άλλα διατηρητέα απαλλοτριώθηκαν και αναπλάστηκαν με την φροντίδα που τους ταιριάζει και απέκτησαν νέες χρήσεις ως χώροι διδασκαλίας, έρευνας και γραφείων του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού.

Η οικονομική κρίση του 2013 επέφερε κατακόρυφη μείωση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού, ανάκληση πολλών απαλλοτριώσεων που είχαν περιληφθεί στους σχεδιασμούς και την καθυστέρηση στην μετακίνηση κυβερνητικών Υπηρεσιών από τον Β Πόλο. To Πανεπιστήμιο εξελίσσεται και μεγαλώνει χωρίς δυστυχώς την κατάλληλη κτηριακή υποδομή αφού μεγάλο μέρος των χώρων που χρησιμοποιεί είναι ενοικιαζόμενοι.

Η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για παραχώρηση χώρου στον πρώην συνοικισμό Βερεγγάρια στα Πολεμίδια για την στέγαση αθλητικών χώρων, εστιών και άλλων υποδομών ανοίγει μια νέα προοπτική και πρόκληση για την Υπηρεσία για την υλοποίηση των νέων στόχων. 

Αποστολή και Αρμοδιότητες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 2007. Οι αποφάσεις της Πολιτείας τοποθετούσαν το Πανεπιστήμιο στο ιστορικό Κέντρο της Λεμεσού (Α’ Πόλος) και στην περιοχή του παλιού Νοσοκομείου και της Τεχνικής Σχολής (Β’ Πόλος). Με αυτό τον τρόπο το Πανεπιστήμιο και η Πόλη συνδέθηκαν  σε μια παράλληλη πορεία ανάπτυξης με αμοιβαία οφέλη. Η Πόλη υποδέχτηκε την Πανεπιστημιακή κοινότητα και η Πανεπιστημιακή κοινότητα έδωσε στην Πόλη νέα πνοή.

Η κτηριακή ανάπτυξη ενός Πανεπιστημίου στο κέντρο μιας πόλης είναι μια τεράστια πρόκληση. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (ΥΔΠ) έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του κτιριακού προγράμματος και όλων των αναγκαίων υποδομών ώστε να υποστηρίζεται η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια αυτά έχει προχωρήσει στην ανακαίνιση των ιστορικών κυβερνητικών κτηρίων που παραχωρήθηκαν από το Κράτος, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα του Πανεπιστημίου και φιλοξενούν σήμερα αίθουσες διδασκαλίας, τη Βιβλιοθήκη, και την Πρυτανεία Άλλα διατηρητέα απαλλοτριώθηκαν και αναπλάστηκαν με την φροντίδα που τους ταιριάζει και απέκτησαν νέες χρήσεις ως χώροι διδασκαλίας, έρευνας και γραφείων του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού.

Η οικονομική κρίση του 2013 επέφερε κατακόρυφη μείωση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού, ανάκληση πολλών απαλλοτριώσεων που είχαν περιληφθεί στους σχεδιασμούς και την καθυστέρηση στην μετακίνηση κυβερνητικών Υπηρεσιών από τον Β Πόλο. To Πανεπιστήμιο εξελίσσεται και μεγαλώνει χωρίς δυστυχώς την κατάλληλη κτηριακή υποδομή αφού μεγάλο μέρος των χώρων που χρησιμοποιεί είναι ενοικιαζόμενοι.

Η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για παραχώρηση χώρου στον πρώην συνοικισμό Βερεγγάρια στα Πολεμίδια για την στέγαση αθλητικών χώρων, εστιών και άλλων υποδομών ανοίγει μια νέα προοπτική και πρόκληση για την Υπηρεσία για την υλοποίηση των νέων στόχων.