Πρότυπα για χρήση από την πανεπιστημιακή κοινότητα

Παρουσιάσεις (αρχεία ppt) (GR_Πρυτανεία) (ENG_Πρυτανεία) (GR_Θεμιστοκλέους) (ENG_Θεμιστοκλέους) 

Υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (GR) (ENG)

Virtual meeting platforms background (GR) (ENG)

Πρότυπα για χρήση από την πανεπιστημιακή κοινότητα

Παρουσιάσεις (αρχεία ppt) (GR_Πρυτανεία) (ENG_Πρυτανεία) (GR_Θεμιστοκλέους) (ENG_Θεμιστοκλέους) 

Υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (GR) (ENG)

Virtual meeting platforms background (GR) (ENG)