«Ημέρα Ενημέρωσης» (OPEN DAY), Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, 10:30 -15.00

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο ενημέρωσης των υποψήφιων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για τα προγράμματα σπουδών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διοργανώνει «Ημέρα Ενημέρωσης» την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, και ώρα 10.30 -15.00, στo Κτήριο "Τάσος Παπαδόπουλος" του Πανεπιστημίου (Γωνία Οδών Θέμιδος και Ιφιγενείας) στη Λεμεσό

Κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Ενημέρωσης» οι ενδιαφερόμενοι/νες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα υφιστάμενα και νέα προγράμματα σπουδών, ως επίσης και για θέματα φοιτητικής ζωής και παροχών μέσω:

  • Παρουσιάσεων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα σχετικά με τα προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες μελλοντικής απασχόλησης των αποφοίτων/τριών.
  • Παρουσίασης από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για τη φοιτητική ζωή, τις παροχές, τις ευκαιρίες κινητικότητας, τη στέγαση, τη στήριξη των φοιτητών/τριών κ.α.
  • Σταθμών ενημέρωσης, συζήτησης και επίλυσης αποριών από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου.
  • Συζήτηση με φοιτητές/τριες

Οι επισκέπτες/τριες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ξενάγηση στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Για την συμμετοχή στην «Ημέρα Ενημέρωσης», το Πανεπιστήμιο καλύπτει το κόστος μεταφοράς των ενδιαφερόμενων με λεωφορείο από όλες τις επαρχίες (Η χρήση της υπηρεσίας αυτής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ενδιαφερομένων σε κάθε επαρχία).

 

Πληροφορίες: Τηλ.: +35725002517, +35725002139

«Ημέρα Ενημέρωσης» (OPEN DAY), Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, 10:30 -15.00

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο ενημέρωσης των υποψήφιων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για τα προγράμματα σπουδών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διοργανώνει «Ημέρα Ενημέρωσης» την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, και ώρα 10.30 -15.00, στo Κτήριο "Τάσος Παπαδόπουλος" του Πανεπιστημίου (Γωνία Οδών Θέμιδος και Ιφιγενείας) στη Λεμεσό

Κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Ενημέρωσης» οι ενδιαφερόμενοι/νες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα υφιστάμενα και νέα προγράμματα σπουδών, ως επίσης και για θέματα φοιτητικής ζωής και παροχών μέσω:

  • Παρουσιάσεων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα σχετικά με τα προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες μελλοντικής απασχόλησης των αποφοίτων/τριών.
  • Παρουσίασης από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για τη φοιτητική ζωή, τις παροχές, τις ευκαιρίες κινητικότητας, τη στέγαση, τη στήριξη των φοιτητών/τριών κ.α.
  • Σταθμών ενημέρωσης, συζήτησης και επίλυσης αποριών από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου.
  • Συζήτηση με φοιτητές/τριες

Οι επισκέπτες/τριες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ξενάγηση στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Για την συμμετοχή στην «Ημέρα Ενημέρωσης», το Πανεπιστήμιο καλύπτει το κόστος μεταφοράς των ενδιαφερόμενων με λεωφορείο από όλες τις επαρχίες (Η χρήση της υπηρεσίας αυτής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ενδιαφερομένων σε κάθε επαρχία).

 

Πληροφορίες: Τηλ.: +35725002517, +35725002139