Πολιτική διαμονής στις Εστίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 κλίνες στις φοιτητικές εστίες για τις ανάγκες νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα. 

2. Η κατανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (ημέρα και ώρα υποβολής αίτησης), μέχρι εξαντλήσεως.

3. Το Γραφείο Στέγασης επικοινωνεί με όσους υποβάλλουν ενδιαφέρον εντός 2 εργάσιμων ημερών και ενημερώνει για τα περαιτέρω.

4. Η διαμονή έχει διάρκεια μόνο για τον πρώτο χρόνο σπουδών (Σεπτέμβρης-Ιούνης, με δυνατότητα επέκτασης για Ιούλιο και Αύγουστο).

5. Θα παραχωρηθεί είτε ατομικό δωμάτιο με ενσωματωμένους χώρους υγιεινής αλλά κοινόχρηστη κουζίνα, είτε ανεξάρτητο στούντιο/διαμέρισμα. 

6. Η διαμονή στις εστίες ρυθμίζεται με Κανόνες (πατήστε εδώ). Για την πολιτική χρεώσεων πατήστε εδώ.

Πολιτική διαμονής στις Εστίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 κλίνες στις φοιτητικές εστίες για τις ανάγκες νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα. 

2. Η κατανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (ημέρα και ώρα υποβολής αίτησης), μέχρι εξαντλήσεως.

3. Το Γραφείο Στέγασης επικοινωνεί με όσους υποβάλλουν ενδιαφέρον εντός 2 εργάσιμων ημερών και ενημερώνει για τα περαιτέρω.

4. Η διαμονή έχει διάρκεια μόνο για τον πρώτο χρόνο σπουδών (Σεπτέμβρης-Ιούνης, με δυνατότητα επέκτασης για Ιούλιο και Αύγουστο).

5. Θα παραχωρηθεί είτε ατομικό δωμάτιο με ενσωματωμένους χώρους υγιεινής αλλά κοινόχρηστη κουζίνα, είτε ανεξάρτητο στούντιο/διαμέρισμα. 

6. Η διαμονή στις εστίες ρυθμίζεται με Κανόνες (πατήστε εδώ). Για την πολιτική χρεώσεων πατήστε εδώ.