Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage


Ερευνητικά Νέα

Πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαική Επιτροπή με θέμα  "Fair of European Innovators In Cultural Heritage". Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μόνο 40 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Τα δύο βραβεία  “Best innovation award” και "Best booth" απονεμήθηκαν σε Ευρωπαικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα που διαχειρίζεται το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το πρώτο βραβείο “Best innovation award” , υπό τον συντονισμό του Δρ. Μαρίνου Ιωαννίδη δόθηκε εξίσου στα δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα: 

Η2020 Virtual Multimodal Museum (ViMM: 2016-2019 – www.vi-mm.eu ). Το Έργο είχε σαν απώτερο στόχο τον σχεδιασμό του στρατηγικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας (ΨΠΚ). Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με όλες τις κορυφαίες οργανώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και όλο τον κόσμο, που ασχολούνται με τα εικονικά μουσεία και τον ευρύτερο τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζοντας υψηλής ποιότητας πολιτική ανάπτυξης, τη λήψη αποφάσεων και τη χρήση τεχνικών προόδων. Προϋπολογισμός (1,17 Εκατ. Ευρώ)

Marie S. Curie Initial Training Network on Digital Cultural Heritage (ITN-DCH: 2013-2017- www.itn-dch.eu ). Έχει αναδειχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο εκπαίδευσέ 23 υπότροφους (18 ESR και 5 ER – σε 500ους χρηματοδοτούμενους ανθρωπομήνες) στον τομέα της ψηφιακής τεκμηρίωσης, συντήρησης και προστασίας ψηφιακών μέσων, προκειμένου να τους δημιουργήσει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ, ικανότητες και δεξιότητες προσανατολισμένες στην αγορά, που θα συμβάλλουν σημαντικά στις προοπτικές της μελλοντικής ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. (3,71 Εκατ. Ευρώ).

Το βραβείο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη πετυχημένη χρονιά όπου δόθηκε στο εργαστήριο η μοναδική έδρα της UNESCO στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (UNESCO Chair on Digital Heritage)  όπως επίσης και η μοναδική έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage).

Το δεύτερο βραβείο αφορούσε το «Best booth» και απονεμήθηκε στο πρόγραμμα iMARECULTURE, το οποίο εταίρος είναι πάλι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Δρ. Δημήτρη Σκαρλάτο.

Προηγήθηκε η βράβευση του ερευνητικού προγράμματος iMARECULTURE ως το "H2020 Cultural Heritage Project with Outstanding Contribution to Sustainable Development". Αξίζει να σημειωθεί πως το βραβείο "H2020 Cultural Heritage Project with Outstanding Contribution to Sustainable Development" βασίστικε σε κλειστή ψηφοφορία ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Έρευνας και Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

To ερευνητικό πρόγραμμα iMARECULTURE εστιάζει στην ενίσχυση της επίγνωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσω της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα ερευνά τρόπους, μεθόδους και διαδικασίες για να φέρει την εγγενώς απρόσιτη βυθισμένη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, στο ευρύ κοινό με τη χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Βασίζεται στη γνώση, εμπειρία και δεδομένα των συμμετεχόντων φορέων για τη συλλογή, επεξεργασία και τρισδιάστατη απεικόνιση υφιστάμενων τρισδιάστατων δεδομένων από υποβρύχια ναυάγια και χώρους, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει τα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες χρήσης των δεδομένων. Ήδη, έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απομακρυσμένοι επισκέπτες μπορούν να έχουν μια εξατομικευμένη επίσκεψη στο υποβρύχιο περιβάλλον μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Το πρόγραμμα το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2.7Μ Ευρώ και μόλις ολοκλήρωσε τον δεύτερο χρόνο του, συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Δημήτριος Σκαρλάτος από το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας (www.photogrammetric-vision.weebly.com) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Kαθηγητής Φαίδων Κυριακίδης από το ίδιο Τμήμα, ο Δρ. Ηλίας Φρέντζος, ο Ερευνητής Γ' Παναγιώτης Αγραφιώτης και ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Μαρίνος Βλάχος.

Πληροφορίες για την εκδήλωση του "Fair of European Innovators In Cultural Heritage"

https://www.eac-events.eu/ehome/fairofeuropeaninnovatorsinculturalheritage/home/

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών σε αφιέρωμα στον Αργεντινό συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών σε αφιέρωμα στον Αργεντινό συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής

Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής

Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαική Επιτροπή με θέμα  "Fair of European Innovators In Cultural Heritage". Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μόνο 40 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Τα δύο βραβεία  “Best innovation award” και "Best booth" απονεμήθηκαν σε Ευρωπαικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα που διαχειρίζεται το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το πρώτο βραβείο “Best innovation award” , υπό τον συντονισμό του Δρ. Μαρίνου Ιωαννίδη δόθηκε εξίσου στα δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα: 

Η2020 Virtual Multimodal Museum (ViMM: 2016-2019 – www.vi-mm.eu ). Το Έργο είχε σαν απώτερο στόχο τον σχεδιασμό του στρατηγικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας (ΨΠΚ). Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με όλες τις κορυφαίες οργανώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και όλο τον κόσμο, που ασχολούνται με τα εικονικά μουσεία και τον ευρύτερο τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζοντας υψηλής ποιότητας πολιτική ανάπτυξης, τη λήψη αποφάσεων και τη χρήση τεχνικών προόδων. Προϋπολογισμός (1,17 Εκατ. Ευρώ)

Marie S. Curie Initial Training Network on Digital Cultural Heritage (ITN-DCH: 2013-2017- www.itn-dch.eu ). Έχει αναδειχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο εκπαίδευσέ 23 υπότροφους (18 ESR και 5 ER – σε 500ους χρηματοδοτούμενους ανθρωπομήνες) στον τομέα της ψηφιακής τεκμηρίωσης, συντήρησης και προστασίας ψηφιακών μέσων, προκειμένου να τους δημιουργήσει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ, ικανότητες και δεξιότητες προσανατολισμένες στην αγορά, που θα συμβάλλουν σημαντικά στις προοπτικές της μελλοντικής ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. (3,71 Εκατ. Ευρώ).

Το βραβείο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη πετυχημένη χρονιά όπου δόθηκε στο εργαστήριο η μοναδική έδρα της UNESCO στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (UNESCO Chair on Digital Heritage)  όπως επίσης και η μοναδική έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage).

Το δεύτερο βραβείο αφορούσε το «Best booth» και απονεμήθηκε στο πρόγραμμα iMARECULTURE, το οποίο εταίρος είναι πάλι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Δρ. Δημήτρη Σκαρλάτο.

Προηγήθηκε η βράβευση του ερευνητικού προγράμματος iMARECULTURE ως το "H2020 Cultural Heritage Project with Outstanding Contribution to Sustainable Development". Αξίζει να σημειωθεί πως το βραβείο "H2020 Cultural Heritage Project with Outstanding Contribution to Sustainable Development" βασίστικε σε κλειστή ψηφοφορία ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Έρευνας και Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

To ερευνητικό πρόγραμμα iMARECULTURE εστιάζει στην ενίσχυση της επίγνωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, μέσω της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα ερευνά τρόπους, μεθόδους και διαδικασίες για να φέρει την εγγενώς απρόσιτη βυθισμένη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, στο ευρύ κοινό με τη χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Βασίζεται στη γνώση, εμπειρία και δεδομένα των συμμετεχόντων φορέων για τη συλλογή, επεξεργασία και τρισδιάστατη απεικόνιση υφιστάμενων τρισδιάστατων δεδομένων από υποβρύχια ναυάγια και χώρους, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει τα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες χρήσης των δεδομένων. Ήδη, έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απομακρυσμένοι επισκέπτες μπορούν να έχουν μια εξατομικευμένη επίσκεψη στο υποβρύχιο περιβάλλον μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Το πρόγραμμα το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2.7Μ Ευρώ και μόλις ολοκλήρωσε τον δεύτερο χρόνο του, συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Δημήτριος Σκαρλάτος από το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας (www.photogrammetric-vision.weebly.com) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Kαθηγητής Φαίδων Κυριακίδης από το ίδιο Τμήμα, ο Δρ. Ηλίας Φρέντζος, ο Ερευνητής Γ' Παναγιώτης Αγραφιώτης και ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Μαρίνος Βλάχος.

Πληροφορίες για την εκδήλωση του "Fair of European Innovators In Cultural Heritage"

https://www.eac-events.eu/ehome/fairofeuropeaninnovatorsinculturalheritage/home/