Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια που λειτουργούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελούν έναν βασικό άξονα παραγωγής καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας που αποσκοπεί στην ενίσχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης,  τόσο για τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με υψηλά προσόντα, όσο και για τη σύνδεση με τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

Κάθε Εργαστήριο υποστηρίζει τις ερευνητικές και διδακτικές προτεραιότητες του Τμήματος που ανήκει, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και αξιολόγηση τεχνολογιών.

Οι θεματικοί τομείς στους οποίους το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναπτύσσει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και διαθέτει ανταγωνιστική τεχνογνωσία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πεδία όπως Ρομποτική και Υπολογιστική Νοημοσύνη, Τηλεϊατρική, Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών, Περιβαλλοντική Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία, Τεχνολογία Τροφίμων, Μηχανική Υλικών και Ρευστών, Γεωπληροφορική και Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Νανοτεχνολογία, Επιδημιολογία και Αποκατάσταση Λόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προφίλ των εργαστηρίων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου (τηλ. 25002160) ή να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πύλη (portal) των Γραφείων Διασύνδεσης (https://iloportal.ucy.ac.cy).

Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια που λειτουργούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελούν έναν βασικό άξονα παραγωγής καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας που αποσκοπεί στην ενίσχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης,  τόσο για τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με υψηλά προσόντα, όσο και για τη σύνδεση με τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

Κάθε Εργαστήριο υποστηρίζει τις ερευνητικές και διδακτικές προτεραιότητες του Τμήματος που ανήκει, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και αξιολόγηση τεχνολογιών.

Οι θεματικοί τομείς στους οποίους το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναπτύσσει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και διαθέτει ανταγωνιστική τεχνογνωσία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πεδία όπως Ρομποτική και Υπολογιστική Νοημοσύνη, Τηλεϊατρική, Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών, Περιβαλλοντική Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία, Τεχνολογία Τροφίμων, Μηχανική Υλικών και Ρευστών, Γεωπληροφορική και Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Νανοτεχνολογία, Επιδημιολογία και Αποκατάσταση Λόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προφίλ των εργαστηρίων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου (τηλ. 25002160) ή να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πύλη (portal) των Γραφείων Διασύνδεσης (https://iloportal.ucy.ac.cy).