Β' Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ (2024)


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την έναρξη του Β’ Κύκλου υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Μάστερ, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2024. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2024.

Προσφέρονται Ελληνόφωνα και Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, με φυσική παρουσία ή/και εξ αποστάσεως.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις απαιτήσεις τους, το ύψος των διδάκτρων και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα  +357 25 002710/11 ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kep@cut.ac.cy

Ενίσχυσε το ακαδημαϊκό και το επαγγελματικό σου προφίλ, αποκτώντας ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

Το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στην 148η θέση ανάμεσα στα καλύτερα νέα (με 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας) πανεπιστήμια παγκοσμίως (Times Higher Education Young University Rankings 2024) στη 273η θέση ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης (Times Higher Education Best Universities in Europe 2024), και καταλαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στη διδασκαλία ανάμεσα στα πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα (Times Higher Education World University Rankings 2024). Ταυτόχρονα,  27 ακαδημαϊκοί και ερευνητές του ΤΕΠΑΚ περιλαμβάνονται στους/στις κορυφαίους/ες επιστήμονες παγκοσμίως, σύμφωνα με τις λίστες του Πανεπιστημίου Stanford.

Πρόσφατα άρθρα

Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ

Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ

Το ΤΕΠΑΚ κορυφαίο στη διδασκαλία σε Κύπρο και Ελλάδα

Το ΤΕΠΑΚ κορυφαίο στη διδασκαλία σε Κύπρο και Ελλάδα

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την έναρξη του Β’ Κύκλου υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Μάστερ, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2024. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2024.

Προσφέρονται Ελληνόφωνα και Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, με φυσική παρουσία ή/και εξ αποστάσεως.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις απαιτήσεις τους, το ύψος των διδάκτρων και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα  +357 25 002710/11 ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kep@cut.ac.cy

Ενίσχυσε το ακαδημαϊκό και το επαγγελματικό σου προφίλ, αποκτώντας ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

Το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στην 148η θέση ανάμεσα στα καλύτερα νέα (με 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας) πανεπιστήμια παγκοσμίως (Times Higher Education Young University Rankings 2024) στη 273η θέση ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης (Times Higher Education Best Universities in Europe 2024), και καταλαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στη διδασκαλία ανάμεσα στα πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα (Times Higher Education World University Rankings 2024). Ταυτόχρονα,  27 ακαδημαϊκοί και ερευνητές του ΤΕΠΑΚ περιλαμβάνονται στους/στις κορυφαίους/ες επιστήμονες παγκοσμίως, σύμφωνα με τις λίστες του Πανεπιστημίου Stanford.