Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη


Νέα-Ανακοινώσεις

Το 15ο Πανελλήνιο & 2ο Διεθνές Υβριδικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών πραγματοποιήθηκε 24-26 Μαΐου 2024 στη Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερη συμμετοχή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ στις Επιστήμες των Διαταραχών Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως συνδιοργωνές. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η συμμετοχή και του Συλλόγου Εγγρεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Η ανθρώπινη επικοινωνία, η συνεργασία φορέων, η γνωριμία και συνεργασία των ειδικών, η επικαιροποίηση της γνώσης, τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της λογοθεραπείας, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η «μετάφραση» των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη είναι οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου.

Η θωράκιση των κλινικών συναδέλφων με γνώσεις που άπτονται τεκμηριωμένων τεχνικών καθώς επίσης και με επαγγελματικές ικανότητες για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών και των οικογενειών τους αποτελούν βασικούς άξονες αυτού του συνεδρίου.

Δυναμική ήταν και φέτος η παρουσία του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο συνέδριο αυτό με τρεις συντονιστές μέλη ΔΕΠ του τμήματος, παρουσιάσεις και ειδικά εργαστήρια που αποτέλεσαν στοιχεία του βασικού κορμού του προγράμματος του συνεδρίου.

Ειδικότερα, η Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Μαρία Καμπανάρου συμμετείχε σε δύο ανακοινώσεις σχετικά με την αφασία. Η Καθηγήτρια του Τμήματος Δρ. Κάκια Πετεινού συντόνισε τον παρουσίαση της Καθηγήτριας Δρ. Αρετής Οκαλίδου, ενώ παρουσίασε και το εργαστήριο με τίτλο “Clinical profiles, assessment and outcomes in late talkers”. Παράλληλα, συμμετείχε στην ανακοίνωση της περιγραφής περιστατικών της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Έλενα Θεοδώρου συντόνισε τις εισηγήσεις με τίτλο «Γλωσσική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία», παρουσίασε το εργαστήριο για την παρέμβαση του αφηγηματικού λόγου και συμμετείχε στις ανακοινώσεις για την επίδραση της γλώσσας σε δοκιμασίες Θεωρίας του Νου στην Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, ανάπτυξης εργαλείου αξιολόγησης της γλωσσικής κατανόησης για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών και περιγραφής περιστατικών της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το ειδικό εργαστήριο με τίτλο «Επιλογή, οργάνωση και εκμάθηση λεξιλογίου στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας» και να μετέχει στην ανακοίνωση που παρουσίασε η κ. Σταυρούλα Γρηγορίου σχετικά με την Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία. O Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Βαλάντης Φυνδάνης συμμετείχε στην ανακοίνωση «Clitic placement in Cypriot Greek agrammatic aphasia».

Επίσης, ο Λέκτορας Δρ. Πάρης Μπίνος συντόνισε  αγγλόφωνη συνεδρία προφορικών παρουσιάσεων, ενώ μετείχε στην ανακοίνωση για την περιγραφή περιστατικών από τη βάση δεδομένων της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ, επιπλέον παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Transforming the clinical context to evidence-based “hab”!».

Τέλος, τα μέλη ΕΕΠ του Τμήματος κ. Μηναΐδου κ. Χαραλάμπους και κ. Παπαστεφάνου παρουσίασαν τρεις ανακοινώσεις συνολικά. Ειδικότερα, η κ. Μηναΐδου συμμετείχε επιπλέον και στην ανακοίνωση με τίτλο “Clinical supervision in Cyprus”,  η κ. Παπαστεφάνου παρουσίασε την περιγραφή περιστατικών από τη βάση δεδομένων της Κλινικής Αποκατάστασης, ενώ η κ.Χαραλάμπους παρουσίασε την προσαρμογή του ερωτηματολογίου για τον αντίκτυπο της αφασίας στα Ελληνικά, αλλά και τις γλωσσικές ικανότητες ατόμων με ήπια γνωστική διαταραχή.

Πρόσφατα άρθρα

Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ

Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ

Το ΤΕΠΑΚ κορυφαίο στη διδασκαλία σε Κύπρο και Ελλάδα

Το ΤΕΠΑΚ κορυφαίο στη διδασκαλία σε Κύπρο και Ελλάδα

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το 15ο Πανελλήνιο & 2ο Διεθνές Υβριδικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών πραγματοποιήθηκε 24-26 Μαΐου 2024 στη Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερη συμμετοχή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ στις Επιστήμες των Διαταραχών Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως συνδιοργωνές. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η συμμετοχή και του Συλλόγου Εγγρεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Η ανθρώπινη επικοινωνία, η συνεργασία φορέων, η γνωριμία και συνεργασία των ειδικών, η επικαιροποίηση της γνώσης, τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της λογοθεραπείας, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η «μετάφραση» των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη είναι οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου.

Η θωράκιση των κλινικών συναδέλφων με γνώσεις που άπτονται τεκμηριωμένων τεχνικών καθώς επίσης και με επαγγελματικές ικανότητες για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών και των οικογενειών τους αποτελούν βασικούς άξονες αυτού του συνεδρίου.

Δυναμική ήταν και φέτος η παρουσία του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο συνέδριο αυτό με τρεις συντονιστές μέλη ΔΕΠ του τμήματος, παρουσιάσεις και ειδικά εργαστήρια που αποτέλεσαν στοιχεία του βασικού κορμού του προγράμματος του συνεδρίου.

Ειδικότερα, η Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Μαρία Καμπανάρου συμμετείχε σε δύο ανακοινώσεις σχετικά με την αφασία. Η Καθηγήτρια του Τμήματος Δρ. Κάκια Πετεινού συντόνισε τον παρουσίαση της Καθηγήτριας Δρ. Αρετής Οκαλίδου, ενώ παρουσίασε και το εργαστήριο με τίτλο “Clinical profiles, assessment and outcomes in late talkers”. Παράλληλα, συμμετείχε στην ανακοίνωση της περιγραφής περιστατικών της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Έλενα Θεοδώρου συντόνισε τις εισηγήσεις με τίτλο «Γλωσσική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία», παρουσίασε το εργαστήριο για την παρέμβαση του αφηγηματικού λόγου και συμμετείχε στις ανακοινώσεις για την επίδραση της γλώσσας σε δοκιμασίες Θεωρίας του Νου στην Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, ανάπτυξης εργαλείου αξιολόγησης της γλωσσικής κατανόησης για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών και περιγραφής περιστατικών της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το ειδικό εργαστήριο με τίτλο «Επιλογή, οργάνωση και εκμάθηση λεξιλογίου στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας» και να μετέχει στην ανακοίνωση που παρουσίασε η κ. Σταυρούλα Γρηγορίου σχετικά με την Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία. O Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Βαλάντης Φυνδάνης συμμετείχε στην ανακοίνωση «Clitic placement in Cypriot Greek agrammatic aphasia».

Επίσης, ο Λέκτορας Δρ. Πάρης Μπίνος συντόνισε  αγγλόφωνη συνεδρία προφορικών παρουσιάσεων, ενώ μετείχε στην ανακοίνωση για την περιγραφή περιστατικών από τη βάση δεδομένων της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ, επιπλέον παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Transforming the clinical context to evidence-based “hab”!».

Τέλος, τα μέλη ΕΕΠ του Τμήματος κ. Μηναΐδου κ. Χαραλάμπους και κ. Παπαστεφάνου παρουσίασαν τρεις ανακοινώσεις συνολικά. Ειδικότερα, η κ. Μηναΐδου συμμετείχε επιπλέον και στην ανακοίνωση με τίτλο “Clinical supervision in Cyprus”,  η κ. Παπαστεφάνου παρουσίασε την περιγραφή περιστατικών από τη βάση δεδομένων της Κλινικής Αποκατάστασης, ενώ η κ.Χαραλάμπους παρουσίασε την προσαρμογή του ερωτηματολογίου για τον αντίκτυπο της αφασίας στα Ελληνικά, αλλά και τις γλωσσικές ικανότητες ατόμων με ήπια γνωστική διαταραχή.