Υποβολή αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 2023-24


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2023-24. 

Τα βοηθήματα δίνονται με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.

Τα οικονομικά βοηθήματα αφορούν ενεργούς φοιτητές πτυχίου του 2023-24. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Προσοχή: Φοιτητές/τριες που υποβάλλουν αυτή την περίοδο δικαιολογητικά για αίτηση μοριοδότησης για Στέγαση (εστία ή επίδομα ενοικίου) για την επόμενη χρονιά 2024-25, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν και αυτή την αίτηση καθώς η μοριοδότηση που θα λάβουν για στέγαση θα ληφθεί υπόψη και για τα οικονομικά βοηθήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 6 Μαϊου 2024.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy και 25 002380 elli.constantinou@cut.ac.cy

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αποδείξεων για 4η δόση (τελευταία) επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 4η δόση (τελευταία) επιδόματος ενοικίου 2023-24

Έλεγχος αιτήσεων μοριοδότησης για σκοπούς παραχώρησης οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών (2023-24)

Έλεγχος αιτήσεων μοριοδότησης για σκοπούς παραχώρησης οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών (2023-24)

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2023-24. 

Τα βοηθήματα δίνονται με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.

Τα οικονομικά βοηθήματα αφορούν ενεργούς φοιτητές πτυχίου του 2023-24. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Προσοχή: Φοιτητές/τριες που υποβάλλουν αυτή την περίοδο δικαιολογητικά για αίτηση μοριοδότησης για Στέγαση (εστία ή επίδομα ενοικίου) για την επόμενη χρονιά 2024-25, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν και αυτή την αίτηση καθώς η μοριοδότηση που θα λάβουν για στέγαση θα ληφθεί υπόψη και για τα οικονομικά βοηθήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 6 Μαϊου 2024.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy και 25 002380 elli.constantinou@cut.ac.cy