Νέα σημαντική επιτυχία για το ΤΕΠΑΚ: Τρεις ερευνητικές προτάσεις εξασφάλισαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «SMALL SCALE INFRASTRUCTURES» του ΙδΕΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Τη χρηματοδότηση προτάσεών τους για δημιουργία ερευνητικών υποδομών εξασφάλισαν από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) τρία (3) μέλη του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

Με Ανάδοχο Φορέα (Συντονιστή) το ΤΕΠΑΚ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Καλυβιώτης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κεϊβανίδης και ο Επίκουρος Καθηγητής Άθως Αγαπίου πέτυχαν σημαντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης “SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222” του προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» που στόχο έχει τη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών μικρής εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου αιχμής.

Συνολικά υποβλήθηκαν στο ΙδΕΚ 84 προτάσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς, από τις οποίες εξασφάλισαν χρηματοδότηση μόνο οι επτά (7) προτάσεις. Επομένως, το ΤΕΠΑΚ ως Ανάδοχος Φορέας πέτυχε χρηματοδότηση σε ποσοστό 43% αυτών των προτάσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ερευνητικού δυναμικού του ΤΕΠΑΚ και την προσήλωση του στην αριστεία και την επιστημονική έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η πρόταση του Δρος Καλυβιώτη εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμολογία (14,25) από όλες τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παντελής Κελίρης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σημειώνει τα εξής: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιο Καλυβιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Κεϊβανίδη και Επίκουρο Καθηγητή Άθω Αγαπίου για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το εξαίρετο ερευνητικό έργο που επιτελούν. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω σε όλα τα μέλη του ερευνητικού- επιστημονικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ τα οποία συμμετείχαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «SMALL SCALE INFRASTRUCTURES», για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν ώστε το ΤΕΠΑΚ να παραμείνει ένας από τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και καινοτομίας της χώρας.»

Οι προτάσεις του ΤΕΠΑΚ που εξασφάλισαν χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες:

«Κέντρο Ρεολογίας και Ρευστονικής Τεχνολογίας/Cyprus Rheology and Fluidics Technology Centre (CRaFTC)» - Κύριος στόχος του ερευνητικού έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιο Καλυβιώτη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, είναι η δημιουργία μιας Νέας Ομάδας Ερευνητών στην Κύπρο για έρευνα σε Σύνθετα Ρευστά, με έμφαση στην Ρευστονική και Μικρορευστονική Τεχνολογία. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί σε συνεργασία με τους ερευνητές του δικτύου, με την απόκτηση νέου εξοπλισμού, και με τη χρήση υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων των εταίρων Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κέντρο Αριστείας CYENS και ΕΜΒΙΟ Diagnostics.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 739.987 ευρώ.

«Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά και Μηχανική/Research and Innovation Knowledge Centre for Engineering in Heritage (CONNECTING)» - Η ερευνητική πρόταση με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Άθω Αγαπίου, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Πολιτικών Γεωπληροφορικής, βασίζεται στο όραμα της δημιουργίας ενός κέντρου γνώσης εξοπλισμένου με αισθητήρες και πλατφόρμες τελευταίας τεχνολογίας, όπως αυτόνομα συστήματα πλοήγησης (drones) κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), οπτικές, πολυφασματικές και υπερφασματικές κάμερες και συστήματα LiDAR, επίγειους σαρωτές λέιζερ, μετρητές υγρασίας εδάφους, υπερήχους, κλισιόμετρα και ασύρματους αισθητήρες καταπόνησης, καθώς και υποβρύχια ηχοβολιστικά, που μπορούν να προωθήσουν την ερευνητική αριστεία σχετικά με την ανίχνευση, παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση χώρων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Το έργο στοχεύει στην παροχή γνώσης για τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού, των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός ψηφιακού κόμβου δεδομένων νέφους (cloud). Απώτερος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας ερευνητικός κόμβος αναφοράς για όλους τους εταίρους και υποστηρικτές, φέρνοντας κοντά ερευνητές από τους τομείς της γεωματικής, πολιτικής μηχανικής, ειδικούς στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αρχαιολόγους. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την επιλογή των βέλτιστων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για την υποστήριξη της διαχείρισης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και την παροχή λύσεων για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παρακολούθηση.

Η θεματική προτεραιότητα του έργου CONNECTING είναι στενά συνδεδεμένη με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy). Η Στρατηγική σχεδιάστηκε για να χαράξει το δρόμο για μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας. Η τελική έκθεση του S3Cy τοποθετεί την πολιτιστική κληρονομιά στο επίκεντρο της μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας ως οριζόντιο πυλώνα, όπου άλλοι κλάδοι, όπως ο τουρισμός και η ΤΠΕ μπορούν να αλληλοεπιδρούν.

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς του ΤΕΠΑΚ στο CONNECTING είναι η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και η εταιρεία Infralabs.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 759.680 ευρώ.

«Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτός/ Advanced Spectroscopy Research Unit for Sustainable Light Management (ASPERIUM)» - To ερευνητικό έργο «ASPERIUM» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Κεϊβανίδη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης ερευνητικής υποδομής για την αειφόρο διαχείριση της φωτεινής ενέργειας με επίκεντρο τα Ευφυή Υλικά των οργανικών και υβριδικών ημιαγωγών. Έχοντας ως αφετηρία την συστηματική αξιοποίηση της πειραματικής τεχνικής χρονοεξαρτώμενης φασματοσκοπίας φωταύγειας, το ASPERIUM θα μελετήσει ενδελεχώς την κινητική των ηλεκτρονιακών διεργασιών που καθορίζουν την λειτουργία και τις απώλειες στην απόδοση των οργανικών φωτοβολταϊκών συσκευών. Ως τέτοιο, το έργο συνάδει με τον Στόχο 7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που στοχεύει στην καθολική πρόσβαση των ανθρώπινων κοινωνιών σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας. Παράλληλα το έργο αποσκοπεί στην τεχνολογική ανάπτυξη και στον πειραματικό χαρακτηρισμό οργανικών οπτο-ηλεκτρονικών διατάξεων σε συσκευές φωτοανίχνευσης και σε πύλες ψηφιακής Λογικής ως μέσων επεξεργασίας πληροφορίας καθώς και στην ενσωμάτωσή τους σε καινοτόμες φορετές ηλεκτρονικές συσκευές για βιοϊατρικές εφαρμογές. Αρωγός στην έγκυρη ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων που θα συλλεχθούν από τις εργαστηριακές έρευνες του ASPERIUM θα σταθεί η θεωρητική μελέτη των ηλεκτρονιακών διεργασιών υπό παρακολούθηση στην νανοκλίμακα με μεθόδους Υπολογιστικής Φυσικής και έξυπνους αλγόριθμούς μηχανικής μάθησης. Η πειραματική τεχνική της χρονοεξαρτώμενης φασματοσκοπίας φωταύγειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην κατανόηση των ιδιοτήτων καινοτόμων υλικών και εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας πληθώρας βασικών διεργασιών ποιοτικού ελέγχου της βιομηχανίας. Ισορροπώντας μεταξύ έρευνας που υποκινείται από την επιστημονική περιέργεια και έρευνας τροφοδοτούμενης από την ζήτηση, το ASPERIUM θα εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου στους ανερχόμενους τομείς της Νανοτεχνολογίας.

Με οδηγό την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας το έργο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πυκνωτής του Κυπριακού οικοσυστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας επιταχύνοντας την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων της εκπαίδευσης, της ακαδημίας, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς του ΤΕΠΑΚ στο ASPERIUM είναι το Ινστιτούτο Κύπρου και η νεοφυής κυπριακή επιχείρηση Lumoscribe Ltd.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 736.455 ευρώ.

Πρόσφατα άρθρα

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

Τη χρηματοδότηση προτάσεών τους για δημιουργία ερευνητικών υποδομών εξασφάλισαν από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) τρία (3) μέλη του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

Με Ανάδοχο Φορέα (Συντονιστή) το ΤΕΠΑΚ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Καλυβιώτης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κεϊβανίδης και ο Επίκουρος Καθηγητής Άθως Αγαπίου πέτυχαν σημαντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης “SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222” του προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» που στόχο έχει τη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών μικρής εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου αιχμής.

Συνολικά υποβλήθηκαν στο ΙδΕΚ 84 προτάσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς, από τις οποίες εξασφάλισαν χρηματοδότηση μόνο οι επτά (7) προτάσεις. Επομένως, το ΤΕΠΑΚ ως Ανάδοχος Φορέας πέτυχε χρηματοδότηση σε ποσοστό 43% αυτών των προτάσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ερευνητικού δυναμικού του ΤΕΠΑΚ και την προσήλωση του στην αριστεία και την επιστημονική έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η πρόταση του Δρος Καλυβιώτη εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμολογία (14,25) από όλες τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παντελής Κελίρης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σημειώνει τα εξής: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιο Καλυβιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Κεϊβανίδη και Επίκουρο Καθηγητή Άθω Αγαπίου για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το εξαίρετο ερευνητικό έργο που επιτελούν. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω σε όλα τα μέλη του ερευνητικού- επιστημονικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ τα οποία συμμετείχαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «SMALL SCALE INFRASTRUCTURES», για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν ώστε το ΤΕΠΑΚ να παραμείνει ένας από τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και καινοτομίας της χώρας.»

Οι προτάσεις του ΤΕΠΑΚ που εξασφάλισαν χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες:

«Κέντρο Ρεολογίας και Ρευστονικής Τεχνολογίας/Cyprus Rheology and Fluidics Technology Centre (CRaFTC)» - Κύριος στόχος του ερευνητικού έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιο Καλυβιώτη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, είναι η δημιουργία μιας Νέας Ομάδας Ερευνητών στην Κύπρο για έρευνα σε Σύνθετα Ρευστά, με έμφαση στην Ρευστονική και Μικρορευστονική Τεχνολογία. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί σε συνεργασία με τους ερευνητές του δικτύου, με την απόκτηση νέου εξοπλισμού, και με τη χρήση υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων των εταίρων Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κέντρο Αριστείας CYENS και ΕΜΒΙΟ Diagnostics.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 739.987 ευρώ.

«Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά και Μηχανική/Research and Innovation Knowledge Centre for Engineering in Heritage (CONNECTING)» - Η ερευνητική πρόταση με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Άθω Αγαπίου, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Πολιτικών Γεωπληροφορικής, βασίζεται στο όραμα της δημιουργίας ενός κέντρου γνώσης εξοπλισμένου με αισθητήρες και πλατφόρμες τελευταίας τεχνολογίας, όπως αυτόνομα συστήματα πλοήγησης (drones) κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), οπτικές, πολυφασματικές και υπερφασματικές κάμερες και συστήματα LiDAR, επίγειους σαρωτές λέιζερ, μετρητές υγρασίας εδάφους, υπερήχους, κλισιόμετρα και ασύρματους αισθητήρες καταπόνησης, καθώς και υποβρύχια ηχοβολιστικά, που μπορούν να προωθήσουν την ερευνητική αριστεία σχετικά με την ανίχνευση, παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση χώρων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Το έργο στοχεύει στην παροχή γνώσης για τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού, των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός ψηφιακού κόμβου δεδομένων νέφους (cloud). Απώτερος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας ερευνητικός κόμβος αναφοράς για όλους τους εταίρους και υποστηρικτές, φέρνοντας κοντά ερευνητές από τους τομείς της γεωματικής, πολιτικής μηχανικής, ειδικούς στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αρχαιολόγους. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την επιλογή των βέλτιστων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για την υποστήριξη της διαχείρισης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και την παροχή λύσεων για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παρακολούθηση.

Η θεματική προτεραιότητα του έργου CONNECTING είναι στενά συνδεδεμένη με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy). Η Στρατηγική σχεδιάστηκε για να χαράξει το δρόμο για μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας. Η τελική έκθεση του S3Cy τοποθετεί την πολιτιστική κληρονομιά στο επίκεντρο της μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας ως οριζόντιο πυλώνα, όπου άλλοι κλάδοι, όπως ο τουρισμός και η ΤΠΕ μπορούν να αλληλοεπιδρούν.

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς του ΤΕΠΑΚ στο CONNECTING είναι η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και η εταιρεία Infralabs.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 759.680 ευρώ.

«Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτός/ Advanced Spectroscopy Research Unit for Sustainable Light Management (ASPERIUM)» - To ερευνητικό έργο «ASPERIUM» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Κεϊβανίδη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης ερευνητικής υποδομής για την αειφόρο διαχείριση της φωτεινής ενέργειας με επίκεντρο τα Ευφυή Υλικά των οργανικών και υβριδικών ημιαγωγών. Έχοντας ως αφετηρία την συστηματική αξιοποίηση της πειραματικής τεχνικής χρονοεξαρτώμενης φασματοσκοπίας φωταύγειας, το ASPERIUM θα μελετήσει ενδελεχώς την κινητική των ηλεκτρονιακών διεργασιών που καθορίζουν την λειτουργία και τις απώλειες στην απόδοση των οργανικών φωτοβολταϊκών συσκευών. Ως τέτοιο, το έργο συνάδει με τον Στόχο 7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που στοχεύει στην καθολική πρόσβαση των ανθρώπινων κοινωνιών σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας. Παράλληλα το έργο αποσκοπεί στην τεχνολογική ανάπτυξη και στον πειραματικό χαρακτηρισμό οργανικών οπτο-ηλεκτρονικών διατάξεων σε συσκευές φωτοανίχνευσης και σε πύλες ψηφιακής Λογικής ως μέσων επεξεργασίας πληροφορίας καθώς και στην ενσωμάτωσή τους σε καινοτόμες φορετές ηλεκτρονικές συσκευές για βιοϊατρικές εφαρμογές. Αρωγός στην έγκυρη ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων που θα συλλεχθούν από τις εργαστηριακές έρευνες του ASPERIUM θα σταθεί η θεωρητική μελέτη των ηλεκτρονιακών διεργασιών υπό παρακολούθηση στην νανοκλίμακα με μεθόδους Υπολογιστικής Φυσικής και έξυπνους αλγόριθμούς μηχανικής μάθησης. Η πειραματική τεχνική της χρονοεξαρτώμενης φασματοσκοπίας φωταύγειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην κατανόηση των ιδιοτήτων καινοτόμων υλικών και εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας πληθώρας βασικών διεργασιών ποιοτικού ελέγχου της βιομηχανίας. Ισορροπώντας μεταξύ έρευνας που υποκινείται από την επιστημονική περιέργεια και έρευνας τροφοδοτούμενης από την ζήτηση, το ASPERIUM θα εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου στους ανερχόμενους τομείς της Νανοτεχνολογίας.

Με οδηγό την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας το έργο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πυκνωτής του Κυπριακού οικοσυστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας επιταχύνοντας την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων της εκπαίδευσης, της ακαδημίας, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς του ΤΕΠΑΚ στο ASPERIUM είναι το Ινστιτούτο Κύπρου και η νεοφυής κυπριακή επιχείρηση Lumoscribe Ltd.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 736.455 ευρώ.