ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με την κοινοπραξία του πρόγραμμα Erasmus+ "COMPASS", ανακοινώνουν την έναρξη εγγραφών στο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Οι Διευθυντές Φροντίδας ως κινητήριοι μοχλοί παροχής της Φροντίδας με Επίκεντρο το Άτομο (PCC)".

Στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ηγηθούν της αλλαγής προς την Προσωποκεντρική Φροντίδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Παροχή γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσεγγίσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο,
  • Δημιουργία ασφαλούς χώρου για προβληματισμό και αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας για εκμάθηση, και
  • Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Διευθυντών Φροντίδας και Εργαζομένων στον τομέα της Προσωποκεντρικής Φροντίδας για Ηλικιωμένους.

Προορίζεται για επαγγελματίες υγείας, διευθυντές φροντίδας, ερευνητές, και πάροχους υπηρεσιών φροντίδας σε υπηρεσίες ηλικιωμένων (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2023.

Για να υποβάλετε τις αιτήσεις σας, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο ή χρησιμοποιήστε τον αντίστοιχο QR κώδικα που επισυνάπτετε στην πρόσκληση: https://leadingcare.eu/training/?lang=en

Έναρξη προγράμματος: 11/10/2023 – 1/11/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ Μαρία Χριστοδούλου Φελλά στο τηλέφωνο (99348048) και την κυρία Κωνσταντίνα Κλοκώνη στο τηλέφωνο (96718110).

Επιστημονική ομάδα: Δρ. Α. Χαραλάμπους, Δρ Θ. Τσίτση, Δρ Μαρία Χριστοδούλου Φέλλα, Κωνσταντίνα Κλοκώνη.

Μάθετε περισσότερα για το Compass από τον ιστότοπο του έργου και μείνετε ενημερωμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Website | Facebook | LinkedIn | Youtube

Πρόσφατα άρθρα

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με την κοινοπραξία του πρόγραμμα Erasmus+ "COMPASS", ανακοινώνουν την έναρξη εγγραφών στο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Οι Διευθυντές Φροντίδας ως κινητήριοι μοχλοί παροχής της Φροντίδας με Επίκεντρο το Άτομο (PCC)".

Στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ηγηθούν της αλλαγής προς την Προσωποκεντρική Φροντίδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Παροχή γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσεγγίσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο,
  • Δημιουργία ασφαλούς χώρου για προβληματισμό και αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας για εκμάθηση, και
  • Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Διευθυντών Φροντίδας και Εργαζομένων στον τομέα της Προσωποκεντρικής Φροντίδας για Ηλικιωμένους.

Προορίζεται για επαγγελματίες υγείας, διευθυντές φροντίδας, ερευνητές, και πάροχους υπηρεσιών φροντίδας σε υπηρεσίες ηλικιωμένων (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2023.

Για να υποβάλετε τις αιτήσεις σας, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο ή χρησιμοποιήστε τον αντίστοιχο QR κώδικα που επισυνάπτετε στην πρόσκληση: https://leadingcare.eu/training/?lang=en

Έναρξη προγράμματος: 11/10/2023 – 1/11/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ Μαρία Χριστοδούλου Φελλά στο τηλέφωνο (99348048) και την κυρία Κωνσταντίνα Κλοκώνη στο τηλέφωνο (96718110).

Επιστημονική ομάδα: Δρ. Α. Χαραλάμπους, Δρ Θ. Τσίτση, Δρ Μαρία Χριστοδούλου Φέλλα, Κωνσταντίνα Κλοκώνη.

Μάθετε περισσότερα για το Compass από τον ιστότοπο του έργου και μείνετε ενημερωμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Website | Facebook | LinkedIn | Youtube