Bιβλίο στη Ναυτιλιακή Πληροφορική: “Maritime Informatics: Additional Perspectives and Applications” που συνεισφέρει στους 17 ΣΒΑ


Νέα-Ανακοινώσεις

Με βάση το πρόσφατα δημοσιευμένο εναρκτήριο βιβλίο στη Ναυτιλιακή Πληροφορική (Maritime Informatics), ένα συμπληρωματικό βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε από την Springer με τίτλο, «Maritime Informatics: Additional Perspectives and Applications», με συντάκτες τους Mikael Lind, Michalis Michaelides, Robert Ward και Richard Watson.

Πρόσβαση στο βιβλίο μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου: https://maritimeinformatics.org/2021/03/maritime-informatics-additional-perspectives-and-applications/.

Αυτό το συμπληρωματικό βιβλίο θα εξετάσει μερικές από τις πιο πρόσφατες πρακτικές εξελίξεις και εμπειρίες σε παγκόσμια εμβέλεια. Συγκεκριμένα, το βιβλίο εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού για την υποστήριξη των παγκόσμιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, των πόρων ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, των λιμένων που λειτουργούν ως πολυδιάστατοι κόμβοι, την τυποποίηση των δεδομένων και την εμφάνιση πλατφόρμων ανταλλαγής δεδομένων στο παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων. Το βιβλίο εστιάζει σε σύγχρονα γεγονότα και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, συμπληρώνοντας έτσι το αρχικό βιβλίο στη Ναυτιλιακή Πληροφορική. Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν συγγραφεί από 43 ακαδημαϊκούς και κορυφαίους επαγγελματίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία από 14 διαφορετικά έθνη.

Η Ναυτιλιακή Πληροφορική μπορεί να οριστεί ως «η εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της οικολογικής βιωσιμότητας της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας». Η ναυτιλιακή βιομηχανία καλύπτει το 90% των παγκόσμιων θαλάσσιων εμπορικών κινήσεων. Η Ναυτιλιακή Πληροφορική ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στη ναυτιλία επιτρέποντας υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, προβλεψιμότητας και προβολής όλων των μεταφορικών πράξεων που συνδέονται με τη ναυτιλία.

Η συνεργασία στον κλάδο ξεκινά με την ανταλλαγή πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη απόδοση και λειτουργίες. Η Ναυτιλιακή Πληροφορική θα πρέπει να βρίσκεται στη στρατηγική ατζέντα λήψης αποφάσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της ναυτιλίας, διότι αγκαλιάζει το πλήρες φάσμα ικανοτήτων που απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου ταυτόχρονα με την ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας. Επιπλέον, είναι μια εξελισσόμενη επιστήμη που μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα για να αντιμετωπίσει τα αναδυόμενα προβλήματα, επειδή περιλαμβάνει την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της λήψης αποφάσεων στη θάλασσα και συνεπώς την αύξηση της ασφάλειας, της οικολογικής βιωσιμότητας, της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ναυτιλιακού τομέα για την επίτευξη πολλαπλών στόχων από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο πλαίσιο της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ 2030 Sustainable Development Agenda). Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλιακής πληροφορικής, επισκεφθείτε το www.maritimeinformatics.org.

Ως μέρος της ψηφιοποίησης της ναυτιλίας, το ερευνητικό έργο STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean)  έχει πολλά να προσφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το STEAM είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 με προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο ευρώ και συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα μέλη του έργου STEAM έχουν αγκαλιάσει τις αρχές της ναυτιλιακής πληροφορικής από την αρχή με στόχο να αναπτύξουν το λιμάνι της Λεμεσού ως παγκόσμιας κλάσης κόμβου μεταφόρτωσης (transshipment), κέντρου πληροφόρησης και οδηγού για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://steam.cut.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τον Επίκουρο καθηγητή Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη: michalis.michaelides@cut.ac.cy

Ο Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πρόσφατα άρθρα

Οι φοιτητικές εστίες στα Βερεγγάρια στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιπρύτανη Π. Θεοδοσίου με τον Υπ. Παιδείας

Οι φοιτητικές εστίες στα Βερεγγάρια στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιπρύτανη Π. Θεοδοσίου με τον Υπ. Παιδείας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2021”

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2021”

Επιτυχία για το εργαστήρι Art + Design: elearning lab του ΤΕΠΑΚ

Επιτυχία για το εργαστήρι Art + Design: elearning lab του ΤΕΠΑΚ

Επιτυχία για το εργαστήρι Art + Design: elearning lab του ΤΕΠΑΚ

Με βάση το πρόσφατα δημοσιευμένο εναρκτήριο βιβλίο στη Ναυτιλιακή Πληροφορική (Maritime Informatics), ένα συμπληρωματικό βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε από την Springer με τίτλο, «Maritime Informatics: Additional Perspectives and Applications», με συντάκτες τους Mikael Lind, Michalis Michaelides, Robert Ward και Richard Watson.

Πρόσβαση στο βιβλίο μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου: https://maritimeinformatics.org/2021/03/maritime-informatics-additional-perspectives-and-applications/.

Αυτό το συμπληρωματικό βιβλίο θα εξετάσει μερικές από τις πιο πρόσφατες πρακτικές εξελίξεις και εμπειρίες σε παγκόσμια εμβέλεια. Συγκεκριμένα, το βιβλίο εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού για την υποστήριξη των παγκόσμιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, των πόρων ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, των λιμένων που λειτουργούν ως πολυδιάστατοι κόμβοι, την τυποποίηση των δεδομένων και την εμφάνιση πλατφόρμων ανταλλαγής δεδομένων στο παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων. Το βιβλίο εστιάζει σε σύγχρονα γεγονότα και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, συμπληρώνοντας έτσι το αρχικό βιβλίο στη Ναυτιλιακή Πληροφορική. Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν συγγραφεί από 43 ακαδημαϊκούς και κορυφαίους επαγγελματίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία από 14 διαφορετικά έθνη.

Η Ναυτιλιακή Πληροφορική μπορεί να οριστεί ως «η εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της οικολογικής βιωσιμότητας της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας». Η ναυτιλιακή βιομηχανία καλύπτει το 90% των παγκόσμιων θαλάσσιων εμπορικών κινήσεων. Η Ναυτιλιακή Πληροφορική ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στη ναυτιλία επιτρέποντας υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, προβλεψιμότητας και προβολής όλων των μεταφορικών πράξεων που συνδέονται με τη ναυτιλία.

Η συνεργασία στον κλάδο ξεκινά με την ανταλλαγή πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη απόδοση και λειτουργίες. Η Ναυτιλιακή Πληροφορική θα πρέπει να βρίσκεται στη στρατηγική ατζέντα λήψης αποφάσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της ναυτιλίας, διότι αγκαλιάζει το πλήρες φάσμα ικανοτήτων που απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου ταυτόχρονα με την ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας. Επιπλέον, είναι μια εξελισσόμενη επιστήμη που μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα για να αντιμετωπίσει τα αναδυόμενα προβλήματα, επειδή περιλαμβάνει την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της λήψης αποφάσεων στη θάλασσα και συνεπώς την αύξηση της ασφάλειας, της οικολογικής βιωσιμότητας, της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ναυτιλιακού τομέα για την επίτευξη πολλαπλών στόχων από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο πλαίσιο της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 των Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ 2030 Sustainable Development Agenda). Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλιακής πληροφορικής, επισκεφθείτε το www.maritimeinformatics.org.

Ως μέρος της ψηφιοποίησης της ναυτιλίας, το ερευνητικό έργο STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean)  έχει πολλά να προσφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το STEAM είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 με προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο ευρώ και συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα μέλη του έργου STEAM έχουν αγκαλιάσει τις αρχές της ναυτιλιακής πληροφορικής από την αρχή με στόχο να αναπτύξουν το λιμάνι της Λεμεσού ως παγκόσμιας κλάσης κόμβου μεταφόρτωσης (transshipment), κέντρου πληροφόρησης και οδηγού για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://steam.cut.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τον Επίκουρο καθηγητή Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη: michalis.michaelides@cut.ac.cy

Ο Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.