ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2021”


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Συντεχνίας Διοικητικού  και Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2021” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, ασύρματα δίκτυα, θάλασσα και εκδρομές κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

Τίτλος Θέσης:                       Yπεύθυνος/η Ομάδας

Αρ. Θέσεων:                          Πέντε  (5) ή περισσότερες αναλόγως συμμετοχής παιδιών.

Διάρκεια Προγράμματος:   Δευτέρα, 28  Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Ωράριο Προγράμματος        Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 μέχρι 15:30

Συνολική Αμοιβή:  Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

Τίτλος Θέσης:                       Υπεύθυνος/η  Προγράμματος

Αρ. Θέσεων:                          Μία (1)

Διάρκεια Προγράμματος:    Δευτέρα 28 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Ωράριο Προγράμματος:     Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 μέχρι 15:30.

Συνολική Αμοιβή: Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 25 002606 (Αγγέλα Μιχαηλίδου) , summercamp@cut.ac.cy 

Πρόσφατα άρθρα

Οι φοιτητικές εστίες στα Βερεγγάρια στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιπρύτανη Π. Θεοδοσίου με τον Υπ. Παιδείας

Οι φοιτητικές εστίες στα Βερεγγάρια στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιπρύτανη Π. Θεοδοσίου με τον Υπ. Παιδείας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2021”

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2021”

Επιτυχία για το εργαστήρι Art + Design: elearning lab του ΤΕΠΑΚ

Επιτυχία για το εργαστήρι Art + Design: elearning lab του ΤΕΠΑΚ

Επιτυχία για το εργαστήρι Art + Design: elearning lab του ΤΕΠΑΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Συντεχνίας Διοικητικού  και Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2021” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, ασύρματα δίκτυα, θάλασσα και εκδρομές κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

Τίτλος Θέσης:                       Yπεύθυνος/η Ομάδας

Αρ. Θέσεων:                          Πέντε  (5) ή περισσότερες αναλόγως συμμετοχής παιδιών.

Διάρκεια Προγράμματος:   Δευτέρα, 28  Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Ωράριο Προγράμματος        Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 μέχρι 15:30

Συνολική Αμοιβή:  Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

Τίτλος Θέσης:                       Υπεύθυνος/η  Προγράμματος

Αρ. Θέσεων:                          Μία (1)

Διάρκεια Προγράμματος:    Δευτέρα 28 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Ωράριο Προγράμματος:     Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 μέχρι 15:30.

Συνολική Αμοιβή: Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 25 002606 (Αγγέλα Μιχαηλίδου) , summercamp@cut.ac.cy