Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών


Νέα-Ανακοινώσεις

Ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε κάτω από τον συντονισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με εταίρους το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Harvard University εξέτασε τις δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας στην επίτευξη βιώσιμης αστικής διακυβέρνησης.

Το έργο Sustainable Urban Governance through Augmented Reality (SUGAR - sugar.cyprusinteractionlab.com) ολοκληρώθηκε με επιτυχία έχοντας ανταποκριθεί στο βασικό ερώτημα: εάν καινοτόμες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει αρωγό σε πολεοδομικές αρχές που ψάχνουν καλύτερους τρόπους συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και σε πολίτες που θέλουν να έχουν λόγο στην ανάπτυξη του αστικού τους περιβάλλοντος.

Η ερευνητική ομάδα από τα τρία πανεπιστήμια, έχοντας μελετήσει περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών, εστίασε σε δραστηριότητες και μεθόδους για τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω εφαρμογής που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το έργο με συμμετοχικές διαδικασίες έχοντας ως παράδειγμα έργο του Δήμου Αγλαντζιάς.

Η ερευνητική ομάδα τονίζει ότι η διαφάνεια στις διαδικασίες και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ αρχών και πολιτών είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία όποιας διαδικασίας διαβούλευσης. Το έργο έδειξε ότι η τεχνολογία ως εργαλείο οπτικοποίησης του τρισδιάστατου αστικού χώρου επιτρέπει στο κοινό την ουσιαστική διάδραση και εξερεύνηση του περιβάλλοντος του οποίου αφορά η διαβούλευση χωρίς περιορισμούς και προκαθορισμένες προσεκτικά επιλεγμένες οπτικές. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σε συνδυασμό με το πλαίσιο δράσης βιώσιμης αστικής διακυβέρνησης που δημιούργησε η ομάδα έργου, βασίζεται στην οικοδόμηση μιας πλατφόρμας επικοινωνίας αρχών και κοινού με κοινό λεξιλόγιο, εργαλεία και περιβάλλον.

Επιπρόσθετα το πλαίσιο δράσης που έχει δημιουργηθεί είναι διαθέσιμο ως ενημερωτικό έγγραφο πολιτικής στον ιστότοπο του έργου και προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να το χρησιμοποιήσουν ως οδηγό για την ενίσχυση των συμμετοχικών πολεοδομικών διαδικασιών.

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε κάτω από τον συντονισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με εταίρους το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Harvard University εξέτασε τις δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας στην επίτευξη βιώσιμης αστικής διακυβέρνησης.

Το έργο Sustainable Urban Governance through Augmented Reality (SUGAR - sugar.cyprusinteractionlab.com) ολοκληρώθηκε με επιτυχία έχοντας ανταποκριθεί στο βασικό ερώτημα: εάν καινοτόμες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει αρωγό σε πολεοδομικές αρχές που ψάχνουν καλύτερους τρόπους συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και σε πολίτες που θέλουν να έχουν λόγο στην ανάπτυξη του αστικού τους περιβάλλοντος.

Η ερευνητική ομάδα από τα τρία πανεπιστήμια, έχοντας μελετήσει περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών, εστίασε σε δραστηριότητες και μεθόδους για τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω εφαρμογής που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το έργο με συμμετοχικές διαδικασίες έχοντας ως παράδειγμα έργο του Δήμου Αγλαντζιάς.

Η ερευνητική ομάδα τονίζει ότι η διαφάνεια στις διαδικασίες και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ αρχών και πολιτών είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία όποιας διαδικασίας διαβούλευσης. Το έργο έδειξε ότι η τεχνολογία ως εργαλείο οπτικοποίησης του τρισδιάστατου αστικού χώρου επιτρέπει στο κοινό την ουσιαστική διάδραση και εξερεύνηση του περιβάλλοντος του οποίου αφορά η διαβούλευση χωρίς περιορισμούς και προκαθορισμένες προσεκτικά επιλεγμένες οπτικές. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σε συνδυασμό με το πλαίσιο δράσης βιώσιμης αστικής διακυβέρνησης που δημιούργησε η ομάδα έργου, βασίζεται στην οικοδόμηση μιας πλατφόρμας επικοινωνίας αρχών και κοινού με κοινό λεξιλόγιο, εργαλεία και περιβάλλον.

Επιπρόσθετα το πλαίσιο δράσης που έχει δημιουργηθεί είναι διαθέσιμο ως ενημερωτικό έγγραφο πολιτικής στον ιστότοπο του έργου και προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να το χρησιμοποιήσουν ως οδηγό για την ενίσχυση των συμμετοχικών πολεοδομικών διαδικασιών.