Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MedSTACH στην Αθήνα


Ερευνητικά Νέα

Το υπό σχεδιασμό Κέντρο Αριστείας MedSTACH στην ΑΘΗΝΑ!

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο «Σπίτι της Κύπρου»,  ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MedSTACH, η οποία διοργανώθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και φιλοξενήθηκε από το Μορφωτικό Γραφείο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του υπό-σχεδιασμό Κέντρου Αριστείας για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου με έδρα την Κύπρο, σε εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα μελέτης, προστασίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ενδεικτικά, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι των παρακάτω φορέων / ιδρυμάτων / οργανισμών / εταιρειών: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Fitch Laboratory / British School at Athens, American School of Classical Studies at Athens, Australian Archaeological Institute at Athens, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς, Xenios Polis, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Time Heritage, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Tinos Virtual Museum, AETHERIA LTD, THETIS Authentics Ltd, Post Scriptum Ltd κ.ά.

Το MedSTACH ευχαριστεί θερμά το Μορφωτικό Γραφείο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παραχώρηση της αίθουσας και για το συντονισμό της όλης εκδήλωσης, η οποία αποτέλεσε αφορμή γόνιμου διαλόγου και διερεύνησης πιθανών συνεργασιών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

 

Το Έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να σχεδιάσουν το Κέντρο Αριστείας “Eastern Mediterranean Science, Engineering and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage” (ακρώνυμο MedSTACH).

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, κομίζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων ιδρυμάτων διεθνώς σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι, στο έργο MedSTACH έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 2018, καθώς έχει κριθεί ότι το εν λόγω έργο συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους του ΕΕΠΚ 2018, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης (EΕ) 2017/864, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Το υπό σχεδιασμό Κέντρο Αριστείας MedSTACH στην ΑΘΗΝΑ!

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο «Σπίτι της Κύπρου»,  ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MedSTACH, η οποία διοργανώθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και φιλοξενήθηκε από το Μορφωτικό Γραφείο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του υπό-σχεδιασμό Κέντρου Αριστείας για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου με έδρα την Κύπρο, σε εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα μελέτης, προστασίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ενδεικτικά, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι των παρακάτω φορέων / ιδρυμάτων / οργανισμών / εταιρειών: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Fitch Laboratory / British School at Athens, American School of Classical Studies at Athens, Australian Archaeological Institute at Athens, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς, Xenios Polis, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Time Heritage, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Tinos Virtual Museum, AETHERIA LTD, THETIS Authentics Ltd, Post Scriptum Ltd κ.ά.

Το MedSTACH ευχαριστεί θερμά το Μορφωτικό Γραφείο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παραχώρηση της αίθουσας και για το συντονισμό της όλης εκδήλωσης, η οποία αποτέλεσε αφορμή γόνιμου διαλόγου και διερεύνησης πιθανών συνεργασιών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

 

Το Έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να σχεδιάσουν το Κέντρο Αριστείας “Eastern Mediterranean Science, Engineering and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage” (ακρώνυμο MedSTACH).

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, κομίζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων ιδρυμάτων διεθνώς σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι, στο έργο MedSTACH έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 2018, καθώς έχει κριθεί ότι το εν λόγω έργο συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους του ΕΕΠΚ 2018, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης (EΕ) 2017/864, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.