Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Αργυρώ Νισαντζή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αριστούχος του Μεταπτυχιακού Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η Αργυρώ Νισαντζή είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ της Σχολής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ. Κύρια ερευνητική της ενασχόληση αποτελεί η  μελέτη της ατμόσφαιρας με τη χρήση τεχνικών λέιζερ και παθητικών συστημάτων τηλεπισκόπησης για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα και την Ελεύθερη Τροπόσφαιρα. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μελέτη της ατμοσφαίρας και των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων με τη συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και τεχνικών lidar στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέσω του έργου ΠΕΝΕΚ όπου κατατάχθηκε πρώτη στη Θεματική Ενότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Αργυρώ Νισαντζή κατέχει 10 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει πέραν των 30 εργασιών σε διεθνή συνέδρια. 

Η Αργυρώ Νισαντζή έχει εργαστεί στο παρελθόν σαν ερευνήτρια στην ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Κλιματική Μεταβλητότητα και Ακραία Κλιματικά Φαινόμενα ενώ από το 2009 εργάζεται σαν ερευνήτρια στο ΤΕΠΑΚ συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ατμοσφαιρική φυσική, την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την τηλεπισκόπηση (AIRSPACE, WEBAIR-2, LIFE). Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα που έχουν σαν κύριο ερευνητικό πεδίο τη μελέτη αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα με τη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης (FP7 BACCHUS, HORIZON2020 GEO-CRADLE) αλλά και την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (HORIZON 2020 ATHENA, JPI-CLIMA). Παράλληλα τον τελευταίο χρόνο συμμετέχει σε δύο διεθνή επιστημονικά πειράματα το  CY-CARE (Cyprus Cloud Aerosol and Rain Experiment) το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία όσον αφορά την μελέτη της επίδρασης αιωρούμενων σωματιδίων στον σχηματισμό νεφών και στην κλιματική αλλαγή και το A-LIFE το οποίο έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των απορροφητικών αερολυμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Κύριο επιστημονικό πεδίο ενασχόλησης της ερευνήτριας Αργυρώς Νισαντζή αποτελεί η  μελέτη της ατμόσφαιρας και των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση τεχνικών lidar και παθητικών συστημάτων τηλεπισκόπησης για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα και την Ελεύθερη Τροπόσφαιρα.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας πηγές τηλεπισκόπησης περιγράφονται τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα είτε αυτά προέρχονται από τοπικές πηγές ρύπανσης είτε από τη διασυνοριακή μεταφορά από γειτονικές περιοχές (Σαχάρα, Μέση Ανατολή). Με τη χρήση της τηλεπισκόπησης lidar καταγράφεται η κατακόρυφη κατανομή της ατμόσφαιρας - η δομή της και έτσι εντοπίζονται τα ύψη στα οποία υπάρχει μεγάλη ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων και εν συνεχεία παρέχεται όλη η πληροφορία των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων. Η μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας κρίνεται απαραίτητη τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της σημαντικής επίδρασής τους στην υγεία των ανθρώπων αλλά και στην κλιματική αλλαγή. 

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Αργυρώ Νισαντζή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αριστούχος του Μεταπτυχιακού Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η Αργυρώ Νισαντζή είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ της Σχολής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ. Κύρια ερευνητική της ενασχόληση αποτελεί η  μελέτη της ατμόσφαιρας με τη χρήση τεχνικών λέιζερ και παθητικών συστημάτων τηλεπισκόπησης για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα και την Ελεύθερη Τροπόσφαιρα. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μελέτη της ατμοσφαίρας και των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων με τη συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και τεχνικών lidar στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέσω του έργου ΠΕΝΕΚ όπου κατατάχθηκε πρώτη στη Θεματική Ενότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Αργυρώ Νισαντζή κατέχει 10 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει πέραν των 30 εργασιών σε διεθνή συνέδρια. 

Η Αργυρώ Νισαντζή έχει εργαστεί στο παρελθόν σαν ερευνήτρια στην ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Κλιματική Μεταβλητότητα και Ακραία Κλιματικά Φαινόμενα ενώ από το 2009 εργάζεται σαν ερευνήτρια στο ΤΕΠΑΚ συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ατμοσφαιρική φυσική, την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την τηλεπισκόπηση (AIRSPACE, WEBAIR-2, LIFE). Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα που έχουν σαν κύριο ερευνητικό πεδίο τη μελέτη αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα με τη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης (FP7 BACCHUS, HORIZON2020 GEO-CRADLE) αλλά και την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (HORIZON 2020 ATHENA, JPI-CLIMA). Παράλληλα τον τελευταίο χρόνο συμμετέχει σε δύο διεθνή επιστημονικά πειράματα το  CY-CARE (Cyprus Cloud Aerosol and Rain Experiment) το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία όσον αφορά την μελέτη της επίδρασης αιωρούμενων σωματιδίων στον σχηματισμό νεφών και στην κλιματική αλλαγή και το A-LIFE το οποίο έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των απορροφητικών αερολυμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Κύριο επιστημονικό πεδίο ενασχόλησης της ερευνήτριας Αργυρώς Νισαντζή αποτελεί η  μελέτη της ατμόσφαιρας και των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση τεχνικών lidar και παθητικών συστημάτων τηλεπισκόπησης για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα και την Ελεύθερη Τροπόσφαιρα.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας πηγές τηλεπισκόπησης περιγράφονται τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα είτε αυτά προέρχονται από τοπικές πηγές ρύπανσης είτε από τη διασυνοριακή μεταφορά από γειτονικές περιοχές (Σαχάρα, Μέση Ανατολή). Με τη χρήση της τηλεπισκόπησης lidar καταγράφεται η κατακόρυφη κατανομή της ατμόσφαιρας - η δομή της και έτσι εντοπίζονται τα ύψη στα οποία υπάρχει μεγάλη ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων και εν συνεχεία παρέχεται όλη η πληροφορία των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων. Η μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας κρίνεται απαραίτητη τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της σημαντικής επίδρασής τους στην υγεία των ανθρώπων αλλά και στην κλιματική αλλαγή.