Υποτροφίες για φοιτητές/τριες από Γαμβία, Γουϊάνα, Λιβύη και Παλαιστίνη (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας)


Σπουδές Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24..

Οι υποτροφίες αφορούν 2 συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα. Για το πρώτό πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία) οι υποτροφίες περιλαμβάνουν πλήρη κάλυψη διδάκτρων και μηνιαίο επίδομα ύψους 860/ευρώ το μήνα για περίοδο 18 μηνών. Για το δεύτερο πρόγραμμα (Μαστερ στο Σχεδιασμό Διάδρασης) το οποίο διδάσκεται εξ αποστάσεως, οι υποτροφίες προβλέπουν πλήρη κάλυψη διδάκτρων. 

Ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ακολουθώντας (ανάλογα με το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει) τους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.cut.ac.cy/studies/masters/applying/ (για το Μάστερ στη Δημόσια Υγεία)

https://estonia.dreamapply.com/en_GB/courses/course/1287-msc-interaction-design (για το Μάστερ στο Σχεδιασμό Διάδρασης)

Ως μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ανεβάσουν (στο πεδίο «ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ») ένα απλό έγγραφο με το οποίο να δηλώνουν ότι είναι φοιτητές/τριες από τη συγκεκριμένη χώρα (Γαμβία ή Γουϊάνα ή Λιβύη ή Παλαιστίνη) και ότι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια από τις εν λόγω υποτροφίες.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 (2 μ.μ.)

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy | Τηλ. +35725002710/11 | Φαξ: +35725002760

(Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Πρόσφατα άρθρα

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24..

Οι υποτροφίες αφορούν 2 συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα. Για το πρώτό πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία) οι υποτροφίες περιλαμβάνουν πλήρη κάλυψη διδάκτρων και μηνιαίο επίδομα ύψους 860/ευρώ το μήνα για περίοδο 18 μηνών. Για το δεύτερο πρόγραμμα (Μαστερ στο Σχεδιασμό Διάδρασης) το οποίο διδάσκεται εξ αποστάσεως, οι υποτροφίες προβλέπουν πλήρη κάλυψη διδάκτρων. 

Ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ακολουθώντας (ανάλογα με το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει) τους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.cut.ac.cy/studies/masters/applying/ (για το Μάστερ στη Δημόσια Υγεία)

https://estonia.dreamapply.com/en_GB/courses/course/1287-msc-interaction-design (για το Μάστερ στο Σχεδιασμό Διάδρασης)

Ως μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ανεβάσουν (στο πεδίο «ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ») ένα απλό έγγραφο με το οποίο να δηλώνουν ότι είναι φοιτητές/τριες από τη συγκεκριμένη χώρα (Γαμβία ή Γουϊάνα ή Λιβύη ή Παλαιστίνη) και ότι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια από τις εν λόγω υποτροφίες.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 (2 μ.μ.)

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy | Τηλ. +35725002710/11 | Φαξ: +35725002760

(Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).