Νέα επιτυχία για το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης και το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (https://www.cyprusinteractionlab.com/) του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, μέσω του  Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (http://www.socialcomputing.eu) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης) με το έργο ASSESSMAKE21.  


Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου, συμμετέχει ως εταίρος στο διετές έργο, το οποίο συντονίζεται από το Learnovate Centre, Trinity College, Dublin, Ireland. Oι εταίροι είναι: 
Learnovate Centre, Trinity College, Dublin, Ireland (Co-ordinator)
Edumotiva, Sparta, Greece (Dissemination lead)
Cyprus Interaction Lab, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus
Karlstad University, Karlstad, Sweden
Dublin Maker, Dublin City University, Ireland
και (Associate Partner) American College of Greece, Athens, Greece 


Κύριος στόχος του έργου ASSESSMAKE είναι η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ιδίως σε ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα όπου οι μαθητές δημιουργούν και προτείνουν λύσεις για προβλήματα ενώ αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους και ενεργούν τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, ο στόχος του έργου είναι να παρέχει, να πειραματίσει και να επικυρώσει νέες μεθόδους αξιολόγησης και εργαλεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι λύσεις αξιολόγησης θα δοκιμαστούν σε Makerspaces ως μαθησιακά περιβάλλοντα που θα βρίσκονται είτε στα σχολεία είτε εκτός του σχολικού χώρου. 

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (https://www.cyprusinteractionlab.com/) του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, μέσω του  Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (http://www.socialcomputing.eu) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης) με το έργο ASSESSMAKE21.  


Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου, συμμετέχει ως εταίρος στο διετές έργο, το οποίο συντονίζεται από το Learnovate Centre, Trinity College, Dublin, Ireland. Oι εταίροι είναι: 
Learnovate Centre, Trinity College, Dublin, Ireland (Co-ordinator)
Edumotiva, Sparta, Greece (Dissemination lead)
Cyprus Interaction Lab, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus
Karlstad University, Karlstad, Sweden
Dublin Maker, Dublin City University, Ireland
και (Associate Partner) American College of Greece, Athens, Greece 


Κύριος στόχος του έργου ASSESSMAKE είναι η αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ιδίως σε ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα όπου οι μαθητές δημιουργούν και προτείνουν λύσεις για προβλήματα ενώ αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους και ενεργούν τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, ο στόχος του έργου είναι να παρέχει, να πειραματίσει και να επικυρώσει νέες μεθόδους αξιολόγησης και εργαλεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι λύσεις αξιολόγησης θα δοκιμαστούν σε Makerspaces ως μαθησιακά περιβάλλοντα που θα βρίσκονται είτε στα σχολεία είτε εκτός του σχολικού χώρου.