Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως συντονιστής του ERASMUS+ προγράμματος, eLily2-RN με τίτλο «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης στη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη υγείας για τους νοσηλευτές, που εργάζονται με ηλικιωμένους» (2020-1-CY01-KA202-065962), διοργάνωσε τη διήμερη εναρκτήρια τηλεσυνάντηση του προγράμματος στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι συνεργάτες του προγράμματος: το Κρατικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Klaipėda (Λιθουανία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών στο Λοντζ (Πολωνία) και το Πανεπιστήμιο της Οστράβα (Τσεχία). Η ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,  αποτελείται από την Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος, τη Δρ Μαρία Καρανικόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, συν-συντονίστρια και τους ερευνητικούς συνεργάτες Δρ Αρετή Ευθυμίου, Δρ Μελίνα Ευριπίδου, Δρ Θεολογία Τσίτση και την κ. Ιωάννα Μενοίκου, υποψήφια διδάκτωρ.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυασμένης μάθησης με σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων, απευθυνόμενο σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες γνώσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος eLILY “Δεξιότητες Εκπαίδευσης στη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη Υγείας μεταξύ των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με άνοια».

Με το eLILY2- RN, θα αναπτυχθεί μία σειρά μαθημάτων για Νοσηλευτές που θα εστιάζει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους σχετικά με τα ακόλουθα:

1) Προσδιορισμός και κατανόηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας με χαμηλή εγγραμματοσύνη υγείας.

2) Εκπαίδευση των χρηστών υπηρεσιών υγείας με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.

3) Ενίσχυση των δεξιοτήτων της ψηφιακής εγγραμματόσυνης μεταξύ των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, έγινε ένα γενικό καλωσόρισμα και έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις μεταξύ των εταίρων: το υπόβαθρο, το ερευνητικό ενδιαφέρον, η έρευνα και το κοινό θέμα του προγράμματος. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι προηγούμενες εμπειρίες των εταίρων σχετικά με τις συμμετοχές τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η κύρια παρουσίαση αυτής της ημέρας πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους, τα αναμενόμενα οφέλη, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την παρακολούθησή του προγράμματος.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα βήματα στην υλοποίηση του προγράμματος - μεθοδολογία εκπαίδευσης, σεμινάριο ψηφιακής μάθησης, υλοποίηση και αξιολόγηση της μικτής μάθησης και εισηγήσεις για βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος, δημιουργήθηκε ένα νέο λογότυπο του προγράμματος και παρουσιάστηκε η στρατηγική διάχυσης από το Πανεπιστήμιο της Οστράβα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάχυση. Το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος παρουσιάστηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι επικεφαλής της αξιολόγησης.

Η ανάπτυξη μιας συνδυασμένης εκπαίδευσης, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νοσηλευτών σχετικά με τον εντοπισμό και τη βελτίωση της εγγραμματοσύνης και της ψηφιακής εγγραμματοσύνης υγείας των ασθενών, έχει  αναπτυχτεί για πρώτη φορά και θεωρείται σαν μια καινοτόμα πρακτική στη ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή εγγραμματοσύνη υγείας θα γίνει προαπαιτούμενη για τα επόμενα χρόνια, και αυτοί οι τύποι εκπαίδευσης θα γίνουν ρουτίνα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο οι επαγγελματίες υγείας δεν γνωρίζουν πλήρως τις συνέπειες της χαμηλής εγγραμματοσυνής και ψηφιακής εγγραμματοσύνης υγείας μεταξύ των ασθενών.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εγγραμματοσύνη υγείας, μεταξύ των εταίρων, των επαγγελματιών υγείας, των φοιτητών νοσηλευτικής, των συμμετεχόντων στην πιλοτική μελέτη, των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως συντονιστής του ERASMUS+ προγράμματος, eLily2-RN με τίτλο «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης στη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη υγείας για τους νοσηλευτές, που εργάζονται με ηλικιωμένους» (2020-1-CY01-KA202-065962), διοργάνωσε τη διήμερη εναρκτήρια τηλεσυνάντηση του προγράμματος στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι συνεργάτες του προγράμματος: το Κρατικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Klaipėda (Λιθουανία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών στο Λοντζ (Πολωνία) και το Πανεπιστήμιο της Οστράβα (Τσεχία). Η ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,  αποτελείται από την Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος, τη Δρ Μαρία Καρανικόλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, συν-συντονίστρια και τους ερευνητικούς συνεργάτες Δρ Αρετή Ευθυμίου, Δρ Μελίνα Ευριπίδου, Δρ Θεολογία Τσίτση και την κ. Ιωάννα Μενοίκου, υποψήφια διδάκτωρ.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυασμένης μάθησης με σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων, απευθυνόμενο σε νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες γνώσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος eLILY “Δεξιότητες Εκπαίδευσης στη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη Υγείας μεταξύ των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με άνοια».

Με το eLILY2- RN, θα αναπτυχθεί μία σειρά μαθημάτων για Νοσηλευτές που θα εστιάζει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους σχετικά με τα ακόλουθα:

1) Προσδιορισμός και κατανόηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας με χαμηλή εγγραμματοσύνη υγείας.

2) Εκπαίδευση των χρηστών υπηρεσιών υγείας με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.

3) Ενίσχυση των δεξιοτήτων της ψηφιακής εγγραμματόσυνης μεταξύ των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, έγινε ένα γενικό καλωσόρισμα και έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις μεταξύ των εταίρων: το υπόβαθρο, το ερευνητικό ενδιαφέρον, η έρευνα και το κοινό θέμα του προγράμματος. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι προηγούμενες εμπειρίες των εταίρων σχετικά με τις συμμετοχές τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η κύρια παρουσίαση αυτής της ημέρας πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους, τα αναμενόμενα οφέλη, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την παρακολούθησή του προγράμματος.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα βήματα στην υλοποίηση του προγράμματος - μεθοδολογία εκπαίδευσης, σεμινάριο ψηφιακής μάθησης, υλοποίηση και αξιολόγηση της μικτής μάθησης και εισηγήσεις για βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος, δημιουργήθηκε ένα νέο λογότυπο του προγράμματος και παρουσιάστηκε η στρατηγική διάχυσης από το Πανεπιστήμιο της Οστράβα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάχυση. Το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος παρουσιάστηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι επικεφαλής της αξιολόγησης.

Η ανάπτυξη μιας συνδυασμένης εκπαίδευσης, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νοσηλευτών σχετικά με τον εντοπισμό και τη βελτίωση της εγγραμματοσύνης και της ψηφιακής εγγραμματοσύνης υγείας των ασθενών, έχει  αναπτυχτεί για πρώτη φορά και θεωρείται σαν μια καινοτόμα πρακτική στη ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή εγγραμματοσύνη υγείας θα γίνει προαπαιτούμενη για τα επόμενα χρόνια, και αυτοί οι τύποι εκπαίδευσης θα γίνουν ρουτίνα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο οι επαγγελματίες υγείας δεν γνωρίζουν πλήρως τις συνέπειες της χαμηλής εγγραμματοσυνής και ψηφιακής εγγραμματοσύνης υγείας μεταξύ των ασθενών.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εγγραμματοσύνη υγείας, μεταξύ των εταίρων, των επαγγελματιών υγείας, των φοιτητών νοσηλευτικής, των συμμετεχόντων στην πιλοτική μελέτη, των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.