Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους


Νέα-Ανακοινώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ MATE τα οποία διήρκησαν από τις 12 μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2020. Συνολικά 41 φοιτητές και φοιτήτριες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις πέντε θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, οι θεματικές ήταν οι ακόλουθες: α) Ρητορική Μίσους (Hate Speech), β) Ρητορική Μίσους vs Ελευθερία Λόγου (Hate Speech vs Freedom of Speech), γ) Κατανόηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου και αναφορά της Ρητορικής Μίσους (Understanding the Legal Framework of Hate Speech and Reporting Hate Speech), δ) Γραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy) και ε) Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Intercultural Communication).

Τα σεμινάρια περιλάμβαναν διαδραστικές δραστηριότητες και για την υλοποίησή τους έγινε χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το εργαλείο αξιολόγησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων πριν και μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Στην αμέσως επόμενη φάση του προγράμματος (Ιανουάριος 2021) θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο τον εντοπισμό κοινών πολιτισμικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών μεταξύ φοιτητών διαφορετικών εθνικοτήτων.

Τελικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να παραχθεί ένας πανευρωπαϊκός οδηγός για την εκπαίδευση των νέων ατόμων ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα της ανοχής και του σεβασμού και να περιοριστεί ο ρατσισμός και οι διακρίσεις.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρα. Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε:

ΜΑΤΕ: http://mate.projectsgallery.eu/

Twitter https://twitter.com/MATE65696796?lang=en

Facebook https://www.facebook.com/MATE-358521511655150/?modal=admin_todo_tour

LinkedΙn https://www.linkedin.com/showcase/14025697/admin/

 

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ MATE τα οποία διήρκησαν από τις 12 μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2020. Συνολικά 41 φοιτητές και φοιτήτριες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις πέντε θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, οι θεματικές ήταν οι ακόλουθες: α) Ρητορική Μίσους (Hate Speech), β) Ρητορική Μίσους vs Ελευθερία Λόγου (Hate Speech vs Freedom of Speech), γ) Κατανόηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου και αναφορά της Ρητορικής Μίσους (Understanding the Legal Framework of Hate Speech and Reporting Hate Speech), δ) Γραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy) και ε) Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Intercultural Communication).

Τα σεμινάρια περιλάμβαναν διαδραστικές δραστηριότητες και για την υλοποίησή τους έγινε χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το εργαλείο αξιολόγησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων πριν και μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Στην αμέσως επόμενη φάση του προγράμματος (Ιανουάριος 2021) θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο τον εντοπισμό κοινών πολιτισμικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών μεταξύ φοιτητών διαφορετικών εθνικοτήτων.

Τελικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να παραχθεί ένας πανευρωπαϊκός οδηγός για την εκπαίδευση των νέων ατόμων ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα της ανοχής και του σεβασμού και να περιοριστεί ο ρατσισμός και οι διακρίσεις.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρα. Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε:

ΜΑΤΕ: http://mate.projectsgallery.eu/

Twitter https://twitter.com/MATE65696796?lang=en

Facebook https://www.facebook.com/MATE-358521511655150/?modal=admin_todo_tour

LinkedΙn https://www.linkedin.com/showcase/14025697/admin/