Συνεργασία ΤΕΠΑΚ -  Cyfield


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Όμιλος Cyfield υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και της προώθησης μιας αμοιβαία επωφελούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης.

Η συνεργασία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Cyfield έχει ως στόχο να φέρει την Κατασκευαστική Βιομηχανία κοντά στην εκπαίδευση και την έρευνα που διεξάγεται στην Κύπρο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που περιλαμβάνουν:

  1. Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
  2. Συμβουλευτικές- Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
  3. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  4. Τοποθέτηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
  5. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Ήδη, ο Όμιλος Cyfield έχει προβεί σε συνεντεύξεις και προσλήψεις απόφοιτων Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων του Πανεπιστημίου, ενώ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, φιλοξενώντας δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δράσεων, έχει ήδη διοργανωθεί διαδικτυακή εκδήλωση μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και φοιτητών του Τμήματος, και έπονται άλλες δράσεις για εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δυο οργανισμών. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι φοιτητές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον Όμιλο Cyfield και να γνωρίσουν τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Επιπλέον, οι φοιτητές συζήτησαν απευθείας με τα στελέχη του Ομίλου Cyfield οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις. Ο Όμιλος Cyfield αντιπροσωπεύθηκε από τους κ.κ. Γιώργο Χρυσοχό Group CEO, Κυριάκο Ανδρέου Group HR Manager και Joseph Μαλτέζο, Project Manager.   

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο μερών θα παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης, όπως δημοσιεύσεις, διασκέψεις και άλλα.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με διάρκεια τα πέντε έτη,  υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Ομίλου Cyfield, η κα. Δέσποινα Χρυσοχού Executive Director.

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Το Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Όμιλος Cyfield υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και της προώθησης μιας αμοιβαία επωφελούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης.

Η συνεργασία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Cyfield έχει ως στόχο να φέρει την Κατασκευαστική Βιομηχανία κοντά στην εκπαίδευση και την έρευνα που διεξάγεται στην Κύπρο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που περιλαμβάνουν:

  1. Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
  2. Συμβουλευτικές- Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
  3. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  4. Τοποθέτηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
  5. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Ήδη, ο Όμιλος Cyfield έχει προβεί σε συνεντεύξεις και προσλήψεις απόφοιτων Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων του Πανεπιστημίου, ενώ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, φιλοξενώντας δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δράσεων, έχει ήδη διοργανωθεί διαδικτυακή εκδήλωση μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και φοιτητών του Τμήματος, και έπονται άλλες δράσεις για εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δυο οργανισμών. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι φοιτητές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον Όμιλο Cyfield και να γνωρίσουν τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Επιπλέον, οι φοιτητές συζήτησαν απευθείας με τα στελέχη του Ομίλου Cyfield οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις. Ο Όμιλος Cyfield αντιπροσωπεύθηκε από τους κ.κ. Γιώργο Χρυσοχό Group CEO, Κυριάκο Ανδρέου Group HR Manager και Joseph Μαλτέζο, Project Manager.   

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο μερών θα παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης, όπως δημοσιεύσεις, διασκέψεις και άλλα.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με διάρκεια τα πέντε έτη,  υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Ομίλου Cyfield, η κα. Δέσποινα Χρυσοχού Executive Director.