Ερευνητική Συνεργασία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και RTE France


Υπογράφηκε την Τετάρτη 08/07, 5ετές πλαίσιο ερευνητικής συνεργασία μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της RTE France, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Γαλλίας, στον τομέα αειφόρων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η RTE France είναι γαλλική εταιρεία δημοσίου δικαίου και ο μεγαλύτερος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, με δίκτυο υψηλής τάσης 100,000 χιλιομέτρων και ετήσιο κύκλο εργασιών το 2019 4.8 δις ευρώ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη για αειφόρα και ευφυή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συμφωνία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνει μεταφορά δεδομένων και τεχνολογίας, ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών, ερευνητική συνεργασία, και επιδότηση διδακτορικών υποτροφιών.

Το μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Δρ. Παναγιώτης Ζαφείρης, με επιστημονικό υπεύθυνο της συνεργασίας το Δρ. Πέτρο Αριστειδου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Εκ μέρους της RTE France υπέγραψε ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Gabriel Bareux.

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Υπογράφηκε την Τετάρτη 08/07, 5ετές πλαίσιο ερευνητικής συνεργασία μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της RTE France, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Γαλλίας, στον τομέα αειφόρων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η RTE France είναι γαλλική εταιρεία δημοσίου δικαίου και ο μεγαλύτερος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, με δίκτυο υψηλής τάσης 100,000 χιλιομέτρων και ετήσιο κύκλο εργασιών το 2019 4.8 δις ευρώ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη για αειφόρα και ευφυή συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συμφωνία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνει μεταφορά δεδομένων και τεχνολογίας, ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών, ερευνητική συνεργασία, και επιδότηση διδακτορικών υποτροφιών.

Το μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Δρ. Παναγιώτης Ζαφείρης, με επιστημονικό υπεύθυνο της συνεργασίας το Δρ. Πέτρο Αριστειδου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Εκ μέρους της RTE France υπέγραψε ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Gabriel Bareux.