Μελέτη Επισκεπτών Μουσείων Λευκωσίας (2018-2020)


Η έρευνα είναι μια συνεργασία μεταξύ τoυ Εργαστηρίου Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογείας (VSMS Lab) και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας.

Σκοπός της έρευνας ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μουσείων στη Λευκωσία, προκειμένου να προσδιοριστούν στοιχεία όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα κίνητρα επίσκεψης αλλά και η σχέση των επισκεπτών με την πόλη της Λευκωσίας. Ένα σχετικό ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε πέντε μουσεία στη Λευκωσία: την Κρατική Πινακοθήκη Κυπριακής Σύγχρονης Τέχνης, το Βυζαντινό Μουσείο, το CVAR (Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας), το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Κυπριακό Μουσείο Μοτοσυκλετών Κύπρου. Παράλληλα, εκπονήθηκε μια έρευνα σχετική με την ψηφιακή και διαδικτυακή παρουσία κάθε μουσείου.  

Μια ξεχωριστή έκθεση/αναφορά δημιουργήθηκε για κάθε μουσείο, όπου παρουσιάστηκαν  οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και η ανάλυση κάθε συνόλου δεδομένων. Οι τελικές εκθέσεις, που περιλαμβάνουν συμπεράσματα και εισηγήσεις, στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κάθε μουσείου να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του.

Περισσότερες πληφορορίες για το Εργαστήριο Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έρευνα, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων: Άντρη Αχιλλέως (VSMS Lab intern) και Μυρτώ Αριστείδου (ερευνητική συνεργάτης, VSMS Lab).

Επίβλεψη: Δρ. Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ

 

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Η έρευνα είναι μια συνεργασία μεταξύ τoυ Εργαστηρίου Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογείας (VSMS Lab) και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας.

Σκοπός της έρευνας ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μουσείων στη Λευκωσία, προκειμένου να προσδιοριστούν στοιχεία όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα κίνητρα επίσκεψης αλλά και η σχέση των επισκεπτών με την πόλη της Λευκωσίας. Ένα σχετικό ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε πέντε μουσεία στη Λευκωσία: την Κρατική Πινακοθήκη Κυπριακής Σύγχρονης Τέχνης, το Βυζαντινό Μουσείο, το CVAR (Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας), το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Κυπριακό Μουσείο Μοτοσυκλετών Κύπρου. Παράλληλα, εκπονήθηκε μια έρευνα σχετική με την ψηφιακή και διαδικτυακή παρουσία κάθε μουσείου.  

Μια ξεχωριστή έκθεση/αναφορά δημιουργήθηκε για κάθε μουσείο, όπου παρουσιάστηκαν  οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και η ανάλυση κάθε συνόλου δεδομένων. Οι τελικές εκθέσεις, που περιλαμβάνουν συμπεράσματα και εισηγήσεις, στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κάθε μουσείου να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του.

Περισσότερες πληφορορίες για το Εργαστήριο Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έρευνα, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων: Άντρη Αχιλλέως (VSMS Lab intern) και Μυρτώ Αριστείδου (ερευνητική συνεργάτης, VSMS Lab).

Επίβλεψη: Δρ. Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ