Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Oxygono


Νέα-Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ανεξάρτητος μη – κυβερνητικός οργανισμός Oxygono. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Oxygono ο Αντιπρόεδρος του, κ Νικόλας Κυριακίδης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η πολυεπίπεδη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου στην Κύπρο και η προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διοργάνωση κοινών επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και άλλων στελεχών του Πανεπιστημίου σε εκδηλώσεις του Oxygono, συμμετοχές σε αναπτυξιακά προγράμματα και ανταλλαγές πληροφοριών και τεχνογνωσίας.  

Καλωσορίζοντας τους εκπρόσωπους του Oxygono, o Πρύτανης Ζαφείρης εξέφρασε την ετοιμότητα και προθυμία του Πανεπιστημίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, ιδιαιτέρως με όσους κινητοποιούν νέους επιστήμονες που επιδιώκουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κύπρου. Επεσήμανε ότι στην κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιούνται ακαδημαϊκοί και φοιτητές με διάθεση προσφοράς στον τόπο και αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες και διακρίσεις του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Αειφορίας και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

Ο κ. Κυριακίδης ευχαρίστησε τον Πρύτανη και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την επισημοποίηση της συνεργασίας με το Oxygono και διαβεβαίωσε για το θετικό αντίκτυπο που αυτή θα έχει για την κοινωνία ευρύτερα και την πανεπιστημιακή κοινότητα ειδικότερα.

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ανεξάρτητος μη – κυβερνητικός οργανισμός Oxygono. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Oxygono ο Αντιπρόεδρος του, κ Νικόλας Κυριακίδης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η πολυεπίπεδη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου στην Κύπρο και η προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διοργάνωση κοινών επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και άλλων στελεχών του Πανεπιστημίου σε εκδηλώσεις του Oxygono, συμμετοχές σε αναπτυξιακά προγράμματα και ανταλλαγές πληροφοριών και τεχνογνωσίας.  

Καλωσορίζοντας τους εκπρόσωπους του Oxygono, o Πρύτανης Ζαφείρης εξέφρασε την ετοιμότητα και προθυμία του Πανεπιστημίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, ιδιαιτέρως με όσους κινητοποιούν νέους επιστήμονες που επιδιώκουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κύπρου. Επεσήμανε ότι στην κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιούνται ακαδημαϊκοί και φοιτητές με διάθεση προσφοράς στον τόπο και αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες και διακρίσεις του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Αειφορίας και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

Ο κ. Κυριακίδης ευχαρίστησε τον Πρύτανη και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την επισημοποίηση της συνεργασίας με το Oxygono και διαβεβαίωσε για το θετικό αντίκτυπο που αυτή θα έχει για την κοινωνία ευρύτερα και την πανεπιστημιακή κοινότητα ειδικότερα.