Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TendernessForLıfe


Νέα-Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TendernessForLıfe, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,  διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα  «Αναπτύσσοντας τις  ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων».  Το σεμινάριο αφορά κυρίως τους επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα  17:00 – 19:00

Το εν λόγω σεμινάριο έχει στόχο να ενημέρωσει και να παρουσίασει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια ανθρωπιστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση της τεχνολογίας για επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τις ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετείχαν επαγγελματίες φροντιστές και ηλικιωμένα άτομα καθώς και  η δομή  και το περιεχόμενο του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει 7 ενότητες: Αυτονομία, Συνεργασία και Επικοινωνία, Συμπονετική Φροντίδα, Σεβασμός και Αξιοπρέπεια των Ηλικιωμένων, Ψηφιακή Υγεία, Ιδιωτικότητα του Ατόμου και Ποιότητα Ζωής. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση του  εργαλείου αυτό-αξιολόγησης Ικανοτήτων στην Εφαρμογή Πρόσωπο–Κεντρικής Φροντίδας.

Η παρακολούθηση του Webinar θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Tο Webinar θα μεταδοθεί ζωντανά στον σύνδεσμο:

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/evr-zwx-q2t

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

Δρ. Θεολογία Τσίτση (theologia.tsitsi@cut.ac.cy,  99750133 - διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Μαρία Δημητριάδου  (marıa.dımıtrıadou@cut.ac.cy,  99671868 -διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Πρόγραμμα

17:00-17:05  Χαιρετισμός   

Δρ. Ευριδίκη  Παπασταύρου RN, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιστημονική υπεύθυνη

17.05- 17.20 Πρόγραμμα Erasmus+ TendernessForLife

Δρ. Γιώργος ΕυσταθίουRN, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο  Υγείας, Κύπρος

17.20- 17.35  Οι δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων: Αποτελέσματα ομάδων εστιασμένης συζήτησης

Δρ. Θεολογία  Τσίτση Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

17.35-18.00  Παρουσίαση  του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος  

Δρ. Σωτήρης  Αυγουστής Πρώτος Εκπαιδευτής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Άντρη Χρίστου Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.00- 18.15  Παρουσίαση του εργαλείου  Αυτό–αξιολόγησης  Ικανοτήτων στην Εφαρμογή Πρόσωπο–κεντρικής φροντίδας

Δρ. Γιώργος Ευσταθίου RN, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο  Υγείας, Κύπρος

Δρ. Θεολογία Τσίτση Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.15-18.30 Συζήτηση -Ανατροφοδότηση – Ερωτήσεις

 

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TendernessForLıfe, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,  διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα  «Αναπτύσσοντας τις  ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων».  Το σεμινάριο αφορά κυρίως τους επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα  17:00 – 19:00

Το εν λόγω σεμινάριο έχει στόχο να ενημέρωσει και να παρουσίασει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια ανθρωπιστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση της τεχνολογίας για επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τις ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετείχαν επαγγελματίες φροντιστές και ηλικιωμένα άτομα καθώς και  η δομή  και το περιεχόμενο του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει 7 ενότητες: Αυτονομία, Συνεργασία και Επικοινωνία, Συμπονετική Φροντίδα, Σεβασμός και Αξιοπρέπεια των Ηλικιωμένων, Ψηφιακή Υγεία, Ιδιωτικότητα του Ατόμου και Ποιότητα Ζωής. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση του  εργαλείου αυτό-αξιολόγησης Ικανοτήτων στην Εφαρμογή Πρόσωπο–Κεντρικής Φροντίδας.

Η παρακολούθηση του Webinar θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Tο Webinar θα μεταδοθεί ζωντανά στον σύνδεσμο:

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/evr-zwx-q2t

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

Δρ. Θεολογία Τσίτση (theologia.tsitsi@cut.ac.cy,  99750133 - διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Μαρία Δημητριάδου  (marıa.dımıtrıadou@cut.ac.cy,  99671868 -διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Πρόγραμμα

17:00-17:05  Χαιρετισμός   

Δρ. Ευριδίκη  Παπασταύρου RN, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιστημονική υπεύθυνη

17.05- 17.20 Πρόγραμμα Erasmus+ TendernessForLife

Δρ. Γιώργος ΕυσταθίουRN, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο  Υγείας, Κύπρος

17.20- 17.35  Οι δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων: Αποτελέσματα ομάδων εστιασμένης συζήτησης

Δρ. Θεολογία  Τσίτση Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

17.35-18.00  Παρουσίαση  του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος  

Δρ. Σωτήρης  Αυγουστής Πρώτος Εκπαιδευτής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Άντρη Χρίστου Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.00- 18.15  Παρουσίαση του εργαλείου  Αυτό–αξιολόγησης  Ικανοτήτων στην Εφαρμογή Πρόσωπο–κεντρικής φροντίδας

Δρ. Γιώργος Ευσταθίου RN, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο  Υγείας, Κύπρος

Δρ. Θεολογία Τσίτση Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18.15-18.30 Συζήτηση -Ανατροφοδότηση – Ερωτήσεις