Συμμετοχή του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης σε πανευρωπαϊκό πείραμα για την εκτίμηση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19 στην ατμόσφαιρα


Νέα-Ανακοινώσεις

Εικόνα 1: Σταθμοί Lidar της ερευνητικής Υποδομής ACTRIS-EARLINET

Εικόνα 2: Ο καπνός από τις τοπικές πυρκαγιές είναι ορατός μέσα στο ομοιογενές στρώμα σκόνης πάνω από τη Λεμεσό στις 17 Μαΐου 2020

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του Eργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ - ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming, συμμετέχει ενεργά στο πανευρωπαϊκό πείραμα της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής ACTRIS για τον COVID-19. Το εργαστήριο που βρίσκεται στη Λεμεσό, συμμετέχει με την παροχή δεδομένων ενεργής και παθητικής τηλεπισκόπησης χρησιμοποιώντας σύστημα lidar (EARLINET) και ηλιακό φωτόμετρο (AERONET).

Το ACTRIS έχει ως βασική αποστολή την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και νεφών, τόσο με επιτόπιες μεθόδους όσο και με προηγμένες τεχνικές τηλεπισκόπησης. Αποτελείται από παρατηρητήρια που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες στην Ευρώπη (όπως κορυφές βουνών στις Άλπεις ή έρημες ακτές στην Ιρλανδία), ώστε οι παρατηρήσεις να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της ευρύτερης περιοχής γύρω από τον σταθμό.

O σταθμός ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης του ΤΕΠΑΚ που βρίσκεται στη Λεμεσό, αποτελεί το νοτιο-ανατολικότερο σταθμό του ACTRIS-EARLINET παρέχοντας πληροφορίες για την δομή της ατμόσφαιρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εν μέσω καραντίνας και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας οι ερευνητές του ΤΕΠΑΚ πραγματοποίησαν ποιοτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης των ειδικών οργάνων (lidar EARLINET, φωτομέτρο CIMEL NASA-AERONET), απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή του σταθμού σε πείραμα Ευρωπαϊκής διάστασης. Μέσω της υφιστάμενης υποδομής, γίνεται παρακολούθηση της διασυνοριακής μεταφοράς αιωρούμενων σωματιδίων από φυσικές πηγές (έρημος Σαχάρα, ερημικές περιοχές μέσης Ανατολής, πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή), αλλά καταγράφεται και η συνεισφορά που προκύπτει από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σταθμός παρακολουθεί συστηματικά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, με στόχο να καταγραφούν οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση του COVID-19 στον φόρτο των αερολυμάτων. Σχετικές λεπτομέρειες της μελέτης δημοσιεύονται σε εβδομαδιαία βάση από το EARLINET.

Εντός του 2020, το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ με την υποστήριξη του ‘ERATOSTHENES Centre of Excellence for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment’  έργο EXCELSIOR H2020 Teaming Project (https://excelsior2020.eu/)  και του Ινστιτούτου για την μελέτη της Τροπόσφαιρας TROPOS θα αποτελεί μέλος του δικτύου Pollynet και θα παρέχει αδιάλειπτα πληροφορίες για την σύσταση και δομή της ατμόσφαιρα.

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Εικόνα 1: Σταθμοί Lidar της ερευνητικής Υποδομής ACTRIS-EARLINET

Εικόνα 2: Ο καπνός από τις τοπικές πυρκαγιές είναι ορατός μέσα στο ομοιογενές στρώμα σκόνης πάνω από τη Λεμεσό στις 17 Μαΐου 2020

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του Eργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ - ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming, συμμετέχει ενεργά στο πανευρωπαϊκό πείραμα της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής ACTRIS για τον COVID-19. Το εργαστήριο που βρίσκεται στη Λεμεσό, συμμετέχει με την παροχή δεδομένων ενεργής και παθητικής τηλεπισκόπησης χρησιμοποιώντας σύστημα lidar (EARLINET) και ηλιακό φωτόμετρο (AERONET).

Το ACTRIS έχει ως βασική αποστολή την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και νεφών, τόσο με επιτόπιες μεθόδους όσο και με προηγμένες τεχνικές τηλεπισκόπησης. Αποτελείται από παρατηρητήρια που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες στην Ευρώπη (όπως κορυφές βουνών στις Άλπεις ή έρημες ακτές στην Ιρλανδία), ώστε οι παρατηρήσεις να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της ευρύτερης περιοχής γύρω από τον σταθμό.

O σταθμός ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης του ΤΕΠΑΚ που βρίσκεται στη Λεμεσό, αποτελεί το νοτιο-ανατολικότερο σταθμό του ACTRIS-EARLINET παρέχοντας πληροφορίες για την δομή της ατμόσφαιρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εν μέσω καραντίνας και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας οι ερευνητές του ΤΕΠΑΚ πραγματοποίησαν ποιοτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης των ειδικών οργάνων (lidar EARLINET, φωτομέτρο CIMEL NASA-AERONET), απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή του σταθμού σε πείραμα Ευρωπαϊκής διάστασης. Μέσω της υφιστάμενης υποδομής, γίνεται παρακολούθηση της διασυνοριακής μεταφοράς αιωρούμενων σωματιδίων από φυσικές πηγές (έρημος Σαχάρα, ερημικές περιοχές μέσης Ανατολής, πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή), αλλά καταγράφεται και η συνεισφορά που προκύπτει από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σταθμός παρακολουθεί συστηματικά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, με στόχο να καταγραφούν οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση του COVID-19 στον φόρτο των αερολυμάτων. Σχετικές λεπτομέρειες της μελέτης δημοσιεύονται σε εβδομαδιαία βάση από το EARLINET.

Εντός του 2020, το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ με την υποστήριξη του ‘ERATOSTHENES Centre of Excellence for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment’  έργο EXCELSIOR H2020 Teaming Project (https://excelsior2020.eu/)  και του Ινστιτούτου για την μελέτη της Τροπόσφαιρας TROPOS θα αποτελεί μέλος του δικτύου Pollynet και θα παρέχει αδιάλειπτα πληροφορίες για την σύσταση και δομή της ατμόσφαιρα.