Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συνεχίζει κανονικά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα

Σχετικά με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει προς όλους τους φοιτητές, φοιτήτριες και διδάσκοντες ότι:

1. Οι τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου που άρχισαν στις 27 Απριλίου συνεχίζονται κανονικά εξ αποστάσεως όπως αυτό είχε αποφασισθεί από τη Σύγκλητο και ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στα μέσα Απριλίου.

2. Η αξιολόγηση των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων, πραγματοποιείται στη βάση του καθοδηγητικού πλαισίου για εναλλακτικών εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, όπως επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο στις 8 Απριλίου.

3. Η περίοδος των εξετάσεων θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου όπως προγραμματίστηκε.

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Σχετικά με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει προς όλους τους φοιτητές, φοιτήτριες και διδάσκοντες ότι:

1. Οι τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου που άρχισαν στις 27 Απριλίου συνεχίζονται κανονικά εξ αποστάσεως όπως αυτό είχε αποφασισθεί από τη Σύγκλητο και ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στα μέσα Απριλίου.

2. Η αξιολόγηση των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων, πραγματοποιείται στη βάση του καθοδηγητικού πλαισίου για εναλλακτικών εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, όπως επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο στις 8 Απριλίου.

3. Η περίοδος των εξετάσεων θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου όπως προγραμματίστηκε.