ΑCUA: Eπεξεργασία βιοαποβλήτων με τη χρήση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών


Νέα-Ανακοινώσεις

Συνεχίζεται η υλοποίηση του Έργου ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas) στην οποία συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020» και υλοποιείται από τους Δήμους Λεμεσού, Ηρακλείου, Ρόδου με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που επίσης συντονίζει το Έργο.

Στόχος του Έργου ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών ή χώρους μαζικής εστίασης,  ενός συστήματος διαλογής και συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης.

Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων γίνεται με τη χρήση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών.

Στο Δήμο Λεμεσού έχει ήδη γίνει η εγκατάσταση κομποστοποιητών σε τρία σημεία της πόλης. Τα σημεία βρίσκονται μέσα στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου με 2 κομποστοποιητές μεγέθους 1.5 m3 ο κάθε ένας όπου το κόμποστ μπορεί να διατίθεται στο Πάρκο και στον γειτονικό Δημόσιο Κήπο για σκοπούς κηποτεχνίας. Οι τοποθεσίες αυτές προσελκύουν καθημερινά πλήθος κόσμου που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Ο τρίτος κομποστοποιητής δυναμικότητας 13 m3  έχει εγκατασταθεί στο χώρο στάθμευσης των Χαρουπόμυλων Λανίτη στη περιοχή του Κάστρου εξυπηρετώντας τα εστιατόρια που βρίσκονται στο χώρο.

Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που διανύει η χώρα μας τους τελευταίους μήνες, η λειτουργία τους έχει ανασταλεί. Με την άρση των μέτρων και την επαναλειτουργία των χώρων μαζικής εστίασης θα γίνει και επαναλειτουργία των αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών καθώς θα ακολουθήσουν και νέες δράσεις ενημέρωσης για το έργο, την τεχνολογία και τα οφέλη της.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στη σελίδα του Έργου στο Facebook ή στην ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό υπεύθυνο στην Κύπρο, Δρα Δημήτρη Τσάλτα, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΠΑΚ, email: dimitris.tsaltas@cut.ac.cy , Τηλ: 25 00 2545

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Συνεχίζεται η υλοποίηση του Έργου ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas) στην οποία συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020» και υλοποιείται από τους Δήμους Λεμεσού, Ηρακλείου, Ρόδου με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που επίσης συντονίζει το Έργο.

Στόχος του Έργου ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών ή χώρους μαζικής εστίασης,  ενός συστήματος διαλογής και συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης.

Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων γίνεται με τη χρήση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών.

Στο Δήμο Λεμεσού έχει ήδη γίνει η εγκατάσταση κομποστοποιητών σε τρία σημεία της πόλης. Τα σημεία βρίσκονται μέσα στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου με 2 κομποστοποιητές μεγέθους 1.5 m3 ο κάθε ένας όπου το κόμποστ μπορεί να διατίθεται στο Πάρκο και στον γειτονικό Δημόσιο Κήπο για σκοπούς κηποτεχνίας. Οι τοποθεσίες αυτές προσελκύουν καθημερινά πλήθος κόσμου που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Ο τρίτος κομποστοποιητής δυναμικότητας 13 m3  έχει εγκατασταθεί στο χώρο στάθμευσης των Χαρουπόμυλων Λανίτη στη περιοχή του Κάστρου εξυπηρετώντας τα εστιατόρια που βρίσκονται στο χώρο.

Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που διανύει η χώρα μας τους τελευταίους μήνες, η λειτουργία τους έχει ανασταλεί. Με την άρση των μέτρων και την επαναλειτουργία των χώρων μαζικής εστίασης θα γίνει και επαναλειτουργία των αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών καθώς θα ακολουθήσουν και νέες δράσεις ενημέρωσης για το έργο, την τεχνολογία και τα οφέλη της.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στη σελίδα του Έργου στο Facebook ή στην ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό υπεύθυνο στην Κύπρο, Δρα Δημήτρη Τσάλτα, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΠΑΚ, email: dimitris.tsaltas@cut.ac.cy , Τηλ: 25 00 2545