Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης (9.3.2020)


Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σχετικά με την κατάσταση με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19 και απασχολεί όλη την ανθρωπότητα, σας ενημερώνω ότι στο Πανεπιστήμιο μας έχει συσταθεί Ομάδα Διαχείρισης, με επικεφαλής τον Πρύτανη και μέλη τους Αντιπρυτάνεις, τον Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, τους Προϊστάμενους Σπουδών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Περιουσίας και τον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας. 

Η Ομάδα θα πραγματοποιεί καθημερινές συσκέψεις για αξιολόγηση των πραγμάτων και λήψη αποφάσεων εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο. Τα μέλη της Ομάδας θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους.

Η Ομάδα θα προβαίνει σε ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που πιθανόν να προκύπτουν σχετικά με πτυχές λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας.

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε κρούσμα στην Κύπρο. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, οφείλουμε όμως να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα γενικά μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας όπως ανακοινώνονται από τις Αρχές.

Καλούνται όλοι όσοι έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες εκτός Κύπρου να το αναφέρουν άμεσα, δηλαδή σήμερα, στα ακόλουθα σημεία επαφής:

  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕ, Ερευνητικοί Συνεργάτες και Μέλη Διοικητικού Προσωπικού στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στο 25002546 ή k.frangoulidou@cut.ac.cy
  • Φοιτητές όλων των επιπέδων στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής 25002415 ή elias.vasiliou@cut.ac.cy 

Καλούνται επίσης όλοι, μέλη ΔΕΠ, μέλη Διοικητικού Προσωπικού, όπως εφαρμόζουν κατά γράμμα τις διαδικασίες εξασφάλισης άδειας απουσίας. 

Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό το πρώτο άτομο επαφής είναι ο Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας κ. Αιμίλιος Αντωνίου τηλ. 25002473.

Με εκτίμηση,  

 

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης  

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου     

Πρόσφατα άρθρα

Ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (20.3.2020)

Ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (20.3.2020)

Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης (9.3.2020)

Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης (9.3.2020)

Λήψη μέτρων (ταξίδια, μαθήματα, εκδηλώσεις, εκλεκτορικά) (10.3.2020)

Λήψη μέτρων (ταξίδια, μαθήματα, εκδηλώσεις, εκλεκτορικά) (10.3.2020)

Λήψη μέτρων (ταξίδια, μαθήματα, εκδηλώσεις, εκλεκτορικά) (10.3.2020)

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σχετικά με την κατάσταση με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19 και απασχολεί όλη την ανθρωπότητα, σας ενημερώνω ότι στο Πανεπιστήμιο μας έχει συσταθεί Ομάδα Διαχείρισης, με επικεφαλής τον Πρύτανη και μέλη τους Αντιπρυτάνεις, τον Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, τους Προϊστάμενους Σπουδών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Περιουσίας και τον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας. 

Η Ομάδα θα πραγματοποιεί καθημερινές συσκέψεις για αξιολόγηση των πραγμάτων και λήψη αποφάσεων εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο. Τα μέλη της Ομάδας θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους.

Η Ομάδα θα προβαίνει σε ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που πιθανόν να προκύπτουν σχετικά με πτυχές λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας.

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε κρούσμα στην Κύπρο. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, οφείλουμε όμως να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα γενικά μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας όπως ανακοινώνονται από τις Αρχές.

Καλούνται όλοι όσοι έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες εκτός Κύπρου να το αναφέρουν άμεσα, δηλαδή σήμερα, στα ακόλουθα σημεία επαφής:

  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕ, Ερευνητικοί Συνεργάτες και Μέλη Διοικητικού Προσωπικού στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στο 25002546 ή k.frangoulidou@cut.ac.cy
  • Φοιτητές όλων των επιπέδων στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής 25002415 ή elias.vasiliou@cut.ac.cy 

Καλούνται επίσης όλοι, μέλη ΔΕΠ, μέλη Διοικητικού Προσωπικού, όπως εφαρμόζουν κατά γράμμα τις διαδικασίες εξασφάλισης άδειας απουσίας. 

Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό το πρώτο άτομο επαφής είναι ο Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας κ. Αιμίλιος Αντωνίου τηλ. 25002473.

Με εκτίμηση,  

 

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης  

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου