Λήψη μέτρων (ταξίδια, μαθήματα, εκδηλώσεις, εκλεκτορικά) (10.3.2020)


Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Η ομάδα διαχείρισης του Πανεπιστημίου μας για την κατάσταση με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19,  πραγματοποίησε σήμερα νέα σύσκεψη κατά την οποία έγινε επισκόπηση της κατάστασης στο Πανεπιστήμιο. 

Έγινε ενημέρωση για τα 2 πρώτα περιστατικά στην Κύπρο.  

Επαναλαμβάνεται η ανάγκη για συνεχή λήψη όλων των μέτρων προσωπικής υγιεινής και προστασίας. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων επικοινωνήστε αμέσως με τον προσωπικό σας ιατρό ή με το τηλέφωνο 1420 και εφαρμόστε αυστηρά μέτρα αυτοπεριορισμού. Το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με Κρατικούς Φορείς, εντατικοποιεί τις ενέργειες του για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του φαινομένου.   

Έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις με άμεση εφαρμογή: 

Ταξίδια στο εξωτερικό 

Προτρέπονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όπως αποφεύγουν όλα τα προσωπικά ή υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι 30 Απριλίου. 

Απαγορεύονται όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια στις χώρες/περιοχές Κατηγορίας 1 και 2, όπως εμφανίζονται στον διαρκώς επικαιροποιημένο διεθνή κατάλογο που δημοσιεύει το Υπουργείο Υγείας. Το Πανεπιστήμιο θα αποζημιώσει έξοδα στις περιπτώσεις ακυρώσεων σχετικών διευθετήσεων που έγιναν προ της 10ης Μαρτίου.    

Καλούνται επίσης όλα τα Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό όπως εφαρμόζουν κατά γράμμα τις διαδικασίες εξασφάλισης άδειας απουσίας για σκοπούς ταξιδιών (σε χώρες / περιοχές πέραν των Κατηγοριών 1 και 2) και επιπρόσθετα όπως αιτούνται άδεια από τον Πρύτανη. Δηλαδή, στα σχετικά έντυπα, πέραν της υπογραφής Προέδρου/Κοσμήτορα απαιτείται και υπογραφή του Πρύτανη.  

Ακυρώνονται όλες οι ατομικές και ομαδικές συμμετοχές φοιτητών σε αποστολές / εκπροσωπήσεις / ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι 30 Απριλίου 2020. 

Συστήνεται στους φοιτητές όπως αποφύγουν να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου κατά τις εορτές του Πάσχα. 

Διεξαγωγή Μαθημάτων 

Επί του παρόντος το πρόγραμμα μαθημάτων διεξάγεται κανονικά. Για να ακυρωθεί μάθημα απαιτείται από τον Διδάσκοντα όπως αυτός ενημερώσει με email τον Πρύτανη και εξασφαλίσει σχετική άδεια από αυτόν.  

Αναβολή / Ακύρωση Εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων 

Έχει αποφασιστεί όπως αναβληθούν ορισμένες μαζικές εκδηλώσεις όπως η Ημέρα Σταδιοδρομίας (19 Μαρτίου) και ο Εταιρικός Φιλανθρωπικός Αγώνας Σκυταλοδρομίας RUN4ALL (3 Μαΐου). Επίσης, μέχρι και τις 30 Απριλίου, θα πρέπει να αποφεύγεται ο προγραμματισμός διοργάνωσης ή φιλοξενίας οποιωνδήποτε νέων εκδηλώσεων/συνεδρίων/σεμιναρίων εντός του Πανεπιστημίου. 

Ειδικές Επιτροπές για Ανελίξεις μελών ΔΕΠ  

Δεδομένης και της δυσκολίας αριθμού εξωτερικών μελών Ειδικών Επιτροπών να παραστούν σε προγραμματισμένες συνεδρίες των Ειδικών Επιτροπών, και της νομικής αδυναμίας πραγματοποίησης τους εξ αποστάσεως, αποφασίστηκε όπως αναβληθούν για μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα. Έξοδα εξωτερικών μελών που έχουν ήδη γίνει θα αποζημιωθούν.  

Η ομάδα διαχείρισης του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αναλόγως εξελίξεων θα υπάρξουν εκ νέου ανακοινώσεις.  

 

Με εκτίμηση,  

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης  

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου     

Πρόσφατα άρθρα

Ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (20.3.2020)

Ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (20.3.2020)

Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης (9.3.2020)

Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης (9.3.2020)

Λήψη μέτρων (ταξίδια, μαθήματα, εκδηλώσεις, εκλεκτορικά) (10.3.2020)

Λήψη μέτρων (ταξίδια, μαθήματα, εκδηλώσεις, εκλεκτορικά) (10.3.2020)

Λήψη μέτρων (ταξίδια, μαθήματα, εκδηλώσεις, εκλεκτορικά) (10.3.2020)

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Η ομάδα διαχείρισης του Πανεπιστημίου μας για την κατάσταση με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19,  πραγματοποίησε σήμερα νέα σύσκεψη κατά την οποία έγινε επισκόπηση της κατάστασης στο Πανεπιστήμιο. 

Έγινε ενημέρωση για τα 2 πρώτα περιστατικά στην Κύπρο.  

Επαναλαμβάνεται η ανάγκη για συνεχή λήψη όλων των μέτρων προσωπικής υγιεινής και προστασίας. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων επικοινωνήστε αμέσως με τον προσωπικό σας ιατρό ή με το τηλέφωνο 1420 και εφαρμόστε αυστηρά μέτρα αυτοπεριορισμού. Το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με Κρατικούς Φορείς, εντατικοποιεί τις ενέργειες του για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του φαινομένου.   

Έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις με άμεση εφαρμογή: 

Ταξίδια στο εξωτερικό 

Προτρέπονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όπως αποφεύγουν όλα τα προσωπικά ή υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι 30 Απριλίου. 

Απαγορεύονται όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια στις χώρες/περιοχές Κατηγορίας 1 και 2, όπως εμφανίζονται στον διαρκώς επικαιροποιημένο διεθνή κατάλογο που δημοσιεύει το Υπουργείο Υγείας. Το Πανεπιστήμιο θα αποζημιώσει έξοδα στις περιπτώσεις ακυρώσεων σχετικών διευθετήσεων που έγιναν προ της 10ης Μαρτίου.    

Καλούνται επίσης όλα τα Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό όπως εφαρμόζουν κατά γράμμα τις διαδικασίες εξασφάλισης άδειας απουσίας για σκοπούς ταξιδιών (σε χώρες / περιοχές πέραν των Κατηγοριών 1 και 2) και επιπρόσθετα όπως αιτούνται άδεια από τον Πρύτανη. Δηλαδή, στα σχετικά έντυπα, πέραν της υπογραφής Προέδρου/Κοσμήτορα απαιτείται και υπογραφή του Πρύτανη.  

Ακυρώνονται όλες οι ατομικές και ομαδικές συμμετοχές φοιτητών σε αποστολές / εκπροσωπήσεις / ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι 30 Απριλίου 2020. 

Συστήνεται στους φοιτητές όπως αποφύγουν να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου κατά τις εορτές του Πάσχα. 

Διεξαγωγή Μαθημάτων 

Επί του παρόντος το πρόγραμμα μαθημάτων διεξάγεται κανονικά. Για να ακυρωθεί μάθημα απαιτείται από τον Διδάσκοντα όπως αυτός ενημερώσει με email τον Πρύτανη και εξασφαλίσει σχετική άδεια από αυτόν.  

Αναβολή / Ακύρωση Εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων 

Έχει αποφασιστεί όπως αναβληθούν ορισμένες μαζικές εκδηλώσεις όπως η Ημέρα Σταδιοδρομίας (19 Μαρτίου) και ο Εταιρικός Φιλανθρωπικός Αγώνας Σκυταλοδρομίας RUN4ALL (3 Μαΐου). Επίσης, μέχρι και τις 30 Απριλίου, θα πρέπει να αποφεύγεται ο προγραμματισμός διοργάνωσης ή φιλοξενίας οποιωνδήποτε νέων εκδηλώσεων/συνεδρίων/σεμιναρίων εντός του Πανεπιστημίου. 

Ειδικές Επιτροπές για Ανελίξεις μελών ΔΕΠ  

Δεδομένης και της δυσκολίας αριθμού εξωτερικών μελών Ειδικών Επιτροπών να παραστούν σε προγραμματισμένες συνεδρίες των Ειδικών Επιτροπών, και της νομικής αδυναμίας πραγματοποίησης τους εξ αποστάσεως, αποφασίστηκε όπως αναβληθούν για μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα. Έξοδα εξωτερικών μελών που έχουν ήδη γίνει θα αποζημιωθούν.  

Η ομάδα διαχείρισης του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αναλόγως εξελίξεων θα υπάρξουν εκ νέου ανακοινώσεις.  

 

Με εκτίμηση,  

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης  

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου