Παρουσιάσεις


[πατήστε σε κάθε πρόγραμμα για να ανοίξει η παρουσίαση σε μορφή pfd]

Γενική παρουσίαση (Προϊστάμενος ΥΣΦΜ)

Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης
 • ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

 • Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου
 • Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας (Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ)

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

 • Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονομίας

 • Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
 • Πτυχίο ∆ιοίκησης

 

12:00-12:30 Ελαφρύ Γεύμα

12:45-13:30 Ανοικτά εργαστήρια

 • Κλινική Αποκατάστασης (Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία)
 • Μηχανικής
 • Γεωπονίας
 • Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • Καλών Τεχνών

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πρόσκληση

Πρόσκληση

Πρόσκληση

[πατήστε σε κάθε πρόγραμμα για να ανοίξει η παρουσίαση σε μορφή pfd]

Γενική παρουσίαση (Προϊστάμενος ΥΣΦΜ)

Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης
 • ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

 • Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου
 • Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας (Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ)

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

 • Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονομίας

 • Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
 • Πτυχίο ∆ιοίκησης

 

12:00-12:30 Ελαφρύ Γεύμα

12:45-13:30 Ανοικτά εργαστήρια

 • Κλινική Αποκατάστασης (Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία)
 • Μηχανικής
 • Γεωπονίας
 • Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • Καλών Τεχνών