Πρόγραμμα


10:30-10:40 Καλωσόρισμα από τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, Πρύτανη

10:40-11:00 Καλωσόρισμα και γενική παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ∆ρ. Βασίλη Πρωτοπαπά

11:00-12:00

Αμφιθέατρο 1: Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης
 • ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία

Αίθουσα 2: Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

 • Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου
 • Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας (Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ)

Αίθουσα 3: Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Αίθουσα 4: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

 • Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Αίθουσα 5: Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • Τμήμα Καλών Τεχνών
 • Κέντρο Γλωσσών

Αίθουσα 6: Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονομίας

 • Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
 • Πτυχίο ∆ιοίκησης

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πρόσκληση

Πρόσκληση

Πρόσκληση

10:30-10:40 Καλωσόρισμα από τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, Πρύτανη

10:40-11:00 Καλωσόρισμα και γενική παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ∆ρ. Βασίλη Πρωτοπαπά

11:00-12:00

Αμφιθέατρο 1: Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης
 • ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία

Αίθουσα 2: Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

 • Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου
 • Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας (Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ)

Αίθουσα 3: Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Χημικής Μηχανικής

Αίθουσα 4: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

 • Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Αίθουσα 5: Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • Τμήμα Καλών Τεχνών
 • Κέντρο Γλωσσών

Αίθουσα 6: Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονομίας

 • Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
 • Πτυχίο ∆ιοίκησης