Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών


Ιστορική ημέρα για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς άρχισαν την Τετάρτη 27 Ιούνιου οι εξετάσεις των υποψηφίων που διεκδικούν θέση στο νεοσύστατο τμήμα Καλών Τεχνών. Οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν εισιτήριες δοκιμασίες  κατά την περίοδο 27 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου 2018, θα εκτελέσουν εικαστικά έργα από διάφορα πρότυπα.

Την πρώτη, τη δεύτερη και την Τρίτη μέρα οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε:

  • Μαυρόασπρο σχέδιο σε φύλλο χαρτιού, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια.
  • Σχέδιο με χρώμα σε χαρτόνι, με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια.

Την τέταρτη μέρα καλείται η σύνθεση από λεκτικό θέμα, το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που ορίζει η εξεταστική επιτροπή. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψηφίους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίδουν ένα (1) έργο.  Τέλος, την πέμπτη μέρα η σύνθεση αφορά ελεύθερο θέμα, την οποία εκτελεί ο κάθε υποψήφιος ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), ο/η οποίος/α παραδίδει ένα (1) έργο.

Η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.  Παράλληλα, δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων.

Το πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, χαρακτική κλπ.) και στην τρισδιάστατη (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο, το animation και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου.

Οι σπουδές αυτές εμπλουτίζονται από την ουσιαστική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης. Επιδιώκεται, έτσι, η ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων και του θεωρητικού υπόβαθρου για τον εμπλουτισμό της πρακτικής και δημιουργίας της τέχνης με το αναγκαίο, στη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική παραγωγή, πλαίσιο ιστορικής και θεωρητικής γνώσης και κριτικής σκέψης.

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Ιστορική ημέρα για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς άρχισαν την Τετάρτη 27 Ιούνιου οι εξετάσεις των υποψηφίων που διεκδικούν θέση στο νεοσύστατο τμήμα Καλών Τεχνών. Οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν εισιτήριες δοκιμασίες  κατά την περίοδο 27 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου 2018, θα εκτελέσουν εικαστικά έργα από διάφορα πρότυπα.

Την πρώτη, τη δεύτερη και την Τρίτη μέρα οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε:

  • Μαυρόασπρο σχέδιο σε φύλλο χαρτιού, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια.
  • Σχέδιο με χρώμα σε χαρτόνι, με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια.

Την τέταρτη μέρα καλείται η σύνθεση από λεκτικό θέμα, το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που ορίζει η εξεταστική επιτροπή. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψηφίους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίδουν ένα (1) έργο.  Τέλος, την πέμπτη μέρα η σύνθεση αφορά ελεύθερο θέμα, την οποία εκτελεί ο κάθε υποψήφιος ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), ο/η οποίος/α παραδίδει ένα (1) έργο.

Η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.  Παράλληλα, δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων.

Το πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, χαρακτική κλπ.) και στην τρισδιάστατη (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο, το animation και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου.

Οι σπουδές αυτές εμπλουτίζονται από την ουσιαστική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης. Επιδιώκεται, έτσι, η ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων και του θεωρητικού υπόβαθρου για τον εμπλουτισμό της πρακτικής και δημιουργίας της τέχνης με το αναγκαίο, στη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική παραγωγή, πλαίσιο ιστορικής και θεωρητικής γνώσης και κριτικής σκέψης.