Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”


Με άριστα αποτελέσματα και πολύ σημαντικές προοπτικές για μελλοντικά Ερευνητικά Προγράμματα στους τομείς της ναυτιλίας και των μεταφορών, ολοκληρώθηκε η τριήμερη Συνάντηση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (18-20 Ιουνίου 2018), “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος  “Sea Traffic Management (STM) Validation".

Σκοπός του συγκεκριμένου Έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018,  με προϋπολογισμό 43 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν των 50 εταίρων από 13 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, υπηρεσίες και εταιρείες, με το ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ως ο μοναδικός επίσημος εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Λιμάνι Λεμεσού, τις ιδιωτικές εταιρείες DP World, Eurogate και P&O Maritime, που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λεμεσού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group.

Στις εργασίες της  τριήμερης Συνάντησης, η οποία συμπεριλάμβανε ξενάγηση στο λιμάνι Λεμεσού, συμμετείχαν εικοσιπέντε ερευνητές του Προγράμματος STM από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και την Κύπρο καθώς και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων κυπριακών φορέων.

Όπως τόνισαν κατά την επίσημη τελετή έναρξης της Συνάντησης τόσο η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Νατάσα Πηλείδη όσο και ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα STM και σε οποιαδήποτε μελλοντικά παρόμοια ερευνητικά Έργα  είναι μεγάλη τιμή για το ΤΕΠΑΚ και την Κύπρο αλλά και τεράστια ευθύνη για να ανταποκριθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στις σχετικές τεχνολογικές και ερευνητικές προκλήσεις, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στην τελετή έναρξης έγινε παρουσίαση από τον επικεφαλής της Δράσης 1 (PortCDM) του STM Αναπληρωτή Καθηγητή Mikael Lind, του Ερευνητικού Ινστιτούτου RISE της Σουηδίας, με τίτλο "Port CDM: From Concept to Reality" και τον συντονιστή του Προγράμματος STM στην Κύπρο Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ Σώτο Βοσκαρίδη, με τίτλο "Port CDM Validation at the Port of Limassol: Past, present and future".

Στην παρουσίαση του ο Δρ Βοσκαρίδης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την έγκριση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της χρηματοδότησης, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, του Ερευνητικού Προγράμματος “STEAM” (Sea Traffic management in the Eastern Mediterranean). Το Πρόγραμμα “STEAM”, που αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2019 με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ, έχει σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών της Κυπριακής κυβέρνησης για ανάδειξη του λιμανιού Λεμεσού ως παγκόσμιας κλάσης πρότυπου ναυτιλιακού κόμβου και διανομέα πληροφοριών για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και επίσης σημαντικού κόμβου μεταφόρτωσης μέσω βελτιωμένων υπηρεσιών που βασίζονται στην τυποποιημένη συνδεσιμότητα πλοίων και λιμένων, με την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, με βάση  τη φιλοσοφία των αποτελεσμάτων του STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM).

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Με άριστα αποτελέσματα και πολύ σημαντικές προοπτικές για μελλοντικά Ερευνητικά Προγράμματα στους τομείς της ναυτιλίας και των μεταφορών, ολοκληρώθηκε η τριήμερη Συνάντηση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (18-20 Ιουνίου 2018), “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος  “Sea Traffic Management (STM) Validation".

Σκοπός του συγκεκριμένου Έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018,  με προϋπολογισμό 43 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν των 50 εταίρων από 13 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, υπηρεσίες και εταιρείες, με το ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ως ο μοναδικός επίσημος εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Λιμάνι Λεμεσού, τις ιδιωτικές εταιρείες DP World, Eurogate και P&O Maritime, που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λεμεσού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group.

Στις εργασίες της  τριήμερης Συνάντησης, η οποία συμπεριλάμβανε ξενάγηση στο λιμάνι Λεμεσού, συμμετείχαν εικοσιπέντε ερευνητές του Προγράμματος STM από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και την Κύπρο καθώς και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων κυπριακών φορέων.

Όπως τόνισαν κατά την επίσημη τελετή έναρξης της Συνάντησης τόσο η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Νατάσα Πηλείδη όσο και ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα STM και σε οποιαδήποτε μελλοντικά παρόμοια ερευνητικά Έργα  είναι μεγάλη τιμή για το ΤΕΠΑΚ και την Κύπρο αλλά και τεράστια ευθύνη για να ανταποκριθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στις σχετικές τεχνολογικές και ερευνητικές προκλήσεις, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στην τελετή έναρξης έγινε παρουσίαση από τον επικεφαλής της Δράσης 1 (PortCDM) του STM Αναπληρωτή Καθηγητή Mikael Lind, του Ερευνητικού Ινστιτούτου RISE της Σουηδίας, με τίτλο "Port CDM: From Concept to Reality" και τον συντονιστή του Προγράμματος STM στην Κύπρο Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ Σώτο Βοσκαρίδη, με τίτλο "Port CDM Validation at the Port of Limassol: Past, present and future".

Στην παρουσίαση του ο Δρ Βοσκαρίδης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την έγκριση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της χρηματοδότησης, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, του Ερευνητικού Προγράμματος “STEAM” (Sea Traffic management in the Eastern Mediterranean). Το Πρόγραμμα “STEAM”, που αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2019 με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ, έχει σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών της Κυπριακής κυβέρνησης για ανάδειξη του λιμανιού Λεμεσού ως παγκόσμιας κλάσης πρότυπου ναυτιλιακού κόμβου και διανομέα πληροφοριών για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και επίσης σημαντικού κόμβου μεταφόρτωσης μέσω βελτιωμένων υπηρεσιών που βασίζονται στην τυποποιημένη συνδεσιμότητα πλοίων και λιμένων, με την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, με βάση  τη φιλοσοφία των αποτελεσμάτων του STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM).