Κυπριακή Επιτυχία στο Συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου για την Αειφορία στις Πανεπιστημιουπόλεις


Στις 11-13 Ιουνίου 2018 έγινε στη Στοκχόλμη (Σουηδία) το ετήσιο συνέδριο του ISCN (International Sustainable Campus Network – Διεθνές Δίκτυο για την Αειφορία στις Πανεπιστημιουπόλεις) και στο οποίο συμμετείχαν με εργασίες τους το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ παρουσίασε την προσπάθεια (επιτυχίες και δυσκολίες) της Ομάδας Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Μηχανολόγος Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου SAVES που έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, παρέχοντας κίνητρα και ενδυναμώνοντας τους μαθητές να υιοθετήσουν φιλικές προς την ενέργεια συμπεριφορές. Η εργασία αυτή που υποβλήθηκε και στο διαγωνισμό βράβευσης στην κατηγορία «Student Leadership Award» απέσπασε τη νίκη.

Αυτό το βραβείο απονέμεται σε εξαιρετικά φοιτητικά προγράμματα ή εκστρατείες που συμβάλλουν στην αειφόρο πανεπιστημιούπολη και ενθαρρύνουν άλλους φοιτητές να ξεκινήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για να κάνουν τη διαφορά. Ο τύπος του έργου είναι απεριόριστος, αλλά πρέπει να αποτελεί μια προσπάθεια να εισαχθεί η έννοια της βιωσιμότητας στην αποστολή του πανεπιστημίου, την εκπαιδευτική εμπειρία, την οικιακή ζωή ή την τοπική κοινότητα. Τα σχέδια ή η εκστρατεία μπορεί να υποστηρίζονται από εξωτερικούς πόρους, αλλά τα προγράμματα πρέπει να έχουν ξεκινήσει και να τα διαχειρίζονται οι φοιτητές.

Ταυτόχρονα ο Δρ Τσάλτας από το ΤΕΠΑΚ, ψηφίστηκε από τα μέλη του ISCN ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δικτύου. Η Επιτροπή αυτή διαδραματίζει βασικό ρόλο εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μελών του δικτύου ISCN και αναπτύσσοντας προτάσεις και συστάσεις στο συμβούλιο του ISCN σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της σύνδεσης ISCN και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τα προγράμματα του δικτύου.

Οι δύο αυτές επιτυχίες είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τα δύο δημόσια Πανεπιστήμια μας αλλά και την Κύπρο όπου πλέον εμφανίζεται στο χάρτη της αειφόρου ανάπτυξης. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στο ISCN κυριαρχούν ακαδημαϊκά ιδρύματα με μεγάλη ιστορία στον τομέα της αειφορίας και με δυνατότητες υπερπολλαπλάσιες των δικών μας, καταλαβαίνει ότι κάτι καλό έχει αρχίσει να ξεπηδά από τα Πανεπιστήμια μας.

Λίγα λόγια για το ISCN: Πανεπιστήμια με σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές δράσεις, επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του αυριανού κόσμου. Η βιωσιμότητα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως βασικό ζήτημα σε αυτήν την προσπάθεια. Έτσι τα θεσμικά όργανα που δεσμεύονται να προωθήσουν αυτό το φάκελο κατανοούν ότι έχουν ηγετικό ρόλο για την προώθηση της γνώσης, της τεχνολογίας και των εργαλείων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πανεπιστημιουπόλεών τους κατά τρόπο που να συνάδει με τους γενικούς στόχους τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Καθώς τα προγράμματα βιωσιμότητας της πανεπιστημιούπολης γίνονται πιο εξελιγμένα, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή εμπειριών, μέτρηση επιτευγμάτων και αναφορά επιδόσεων. Αυτό απαιτεί συνεχείς συνομιλίες σε δίκτυα κορυφαίων μελετητών και επαγγελματιών.

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Στις 11-13 Ιουνίου 2018 έγινε στη Στοκχόλμη (Σουηδία) το ετήσιο συνέδριο του ISCN (International Sustainable Campus Network – Διεθνές Δίκτυο για την Αειφορία στις Πανεπιστημιουπόλεις) και στο οποίο συμμετείχαν με εργασίες τους το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ παρουσίασε την προσπάθεια (επιτυχίες και δυσκολίες) της Ομάδας Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Μηχανολόγος Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου SAVES που έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, παρέχοντας κίνητρα και ενδυναμώνοντας τους μαθητές να υιοθετήσουν φιλικές προς την ενέργεια συμπεριφορές. Η εργασία αυτή που υποβλήθηκε και στο διαγωνισμό βράβευσης στην κατηγορία «Student Leadership Award» απέσπασε τη νίκη.

Αυτό το βραβείο απονέμεται σε εξαιρετικά φοιτητικά προγράμματα ή εκστρατείες που συμβάλλουν στην αειφόρο πανεπιστημιούπολη και ενθαρρύνουν άλλους φοιτητές να ξεκινήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για να κάνουν τη διαφορά. Ο τύπος του έργου είναι απεριόριστος, αλλά πρέπει να αποτελεί μια προσπάθεια να εισαχθεί η έννοια της βιωσιμότητας στην αποστολή του πανεπιστημίου, την εκπαιδευτική εμπειρία, την οικιακή ζωή ή την τοπική κοινότητα. Τα σχέδια ή η εκστρατεία μπορεί να υποστηρίζονται από εξωτερικούς πόρους, αλλά τα προγράμματα πρέπει να έχουν ξεκινήσει και να τα διαχειρίζονται οι φοιτητές.

Ταυτόχρονα ο Δρ Τσάλτας από το ΤΕΠΑΚ, ψηφίστηκε από τα μέλη του ISCN ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δικτύου. Η Επιτροπή αυτή διαδραματίζει βασικό ρόλο εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μελών του δικτύου ISCN και αναπτύσσοντας προτάσεις και συστάσεις στο συμβούλιο του ISCN σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της σύνδεσης ISCN και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τα προγράμματα του δικτύου.

Οι δύο αυτές επιτυχίες είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τα δύο δημόσια Πανεπιστήμια μας αλλά και την Κύπρο όπου πλέον εμφανίζεται στο χάρτη της αειφόρου ανάπτυξης. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στο ISCN κυριαρχούν ακαδημαϊκά ιδρύματα με μεγάλη ιστορία στον τομέα της αειφορίας και με δυνατότητες υπερπολλαπλάσιες των δικών μας, καταλαβαίνει ότι κάτι καλό έχει αρχίσει να ξεπηδά από τα Πανεπιστήμια μας.

Λίγα λόγια για το ISCN: Πανεπιστήμια με σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές δράσεις, επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του αυριανού κόσμου. Η βιωσιμότητα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως βασικό ζήτημα σε αυτήν την προσπάθεια. Έτσι τα θεσμικά όργανα που δεσμεύονται να προωθήσουν αυτό το φάκελο κατανοούν ότι έχουν ηγετικό ρόλο για την προώθηση της γνώσης, της τεχνολογίας και των εργαλείων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πανεπιστημιουπόλεών τους κατά τρόπο που να συνάδει με τους γενικούς στόχους τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Καθώς τα προγράμματα βιωσιμότητας της πανεπιστημιούπολης γίνονται πιο εξελιγμένα, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή εμπειριών, μέτρηση επιτευγμάτων και αναφορά επιδόσεων. Αυτό απαιτεί συνεχείς συνομιλίες σε δίκτυα κορυφαίων μελετητών και επαγγελματιών.